Ammattilainen, näin tuet lapsettomuushoidoissa olevaa

Ammattilainen, näin tuet lapsettomuushoidoissa olevaa

Simpukka ry koosti terveydenhuollon ammattilaisten avuksi vinkkejä siitä, kuinka tukea lapsettomuushoidoissa olevaa.

Psykososiaalista tukea pienin, välittävin elein

Vuosina 2021–2022 Lapsettomien yhdistys Simpukka toteutti kyselyn psykososiaalisesta tuesta osana lapsettomuushoitoja. Kyselystä ilmeni tuen riittämättömyys. Samalla kertyi arvokasta tietoa siitä, minkälaiselle tuelle on tarvetta.

Kyselytulosten pohjalta Simpukka ry laati terveydenhuollon ammattilaisten avuksi vinkkejä siitä, kuinka tukea lapsettomuushoidoissa olevaa. 

Usein jo pienillä, huomaavaisilla eleillä voi välittää myötätuntoa ja tukea.

  1. Tieto hoidoista, hoitopolusta ja tuesta on merkityksellistä. Anna tärkein tieto myös paperilla.
  2. Varmista tarvitseeko hoidoissa oleva tukea. Kerro, että tuen tarve on inhimillistä, ei merkki heikkoudesta, tai vaikuta hoitojen saantiin.
  3. Ole läsnä ja kysy jokaiselta hoidoissa olevalta kuulumisia ja vointia. Myös kosketuksella voit osoittaa tukea ja empatiaa.
  4. Huomioi puhuessasi myös mahdollinen kumppani, vaikka hän ei olisi paikalla.
  5. Ohjaa psykososiaalisen tuen pariin.
  6. Ohjaa myös Simpukan vertaistuen pariin.

Kiitos kun välität!

AMMATTILAINEN, NÄIN TUET LAPSETTOMUUSHOIDOISSA OLEVAA


1. Tieto hoidoista, hoitopolusta ja tuesta on merkityksellistä. 
Anna tärkein tieto myös paperilla.

2. Varmista tarvitseeko hoidoissa oleva tukea. Kerro, että tuen tarve 
on inhimillistä, ei merkki heikkoudesta, tai vaikuta hoitojen saantiin.

3. Ole läsnä, kysy jokaiselta hoidoissa olevalta kuulumisia ja vointia. Myös kosketuksella voit osoittaa tukea ja empatiaa.

4. Huomioi puhuessasi myös mahdollinen kumppani, 
vaikka hän ei olisi paikalla.

5. Ohjaa psykososiaalisen tuen pariin.
 
6. Ohjaa myös vertaistuen pariin osoitteen www.simpukka.info kautta.

Kiitos kun välität!