Vastaa kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeneille suunnattuun lahjasoluteemaiseen kyselyyn!

Simpukan eurooppalaisen kattojärjestön Fertility Europen vuoden 2024 teemana on lahjasukusoluhoidot. Järjestö kerää nyt vastauksia lahjasoluteemaiseen kyselyyn:

”Fertility Europe kutsuu kaikki, joita tahaton lapsettomuus on koskettanut tai koskettaa, vastaamaan lahjasoluteemaiseen lyhyeen kyselyyn. Vastaaminen ei edellytä, että olisit käyttänyt tai edes harkinnut käyttäväsi lahjasoluhoitoja. Haluamme kuulla erilaisia näkökulmia.
Lapsettomien näkemyksiä sukusolujen luovutuksesta ja lahjasoluhoidoista kerätään Euroopan hedelmällisyysviikkoa (European Fertility Week, EFW, 4.-10.11.) varten. 

Haluamme parantaa potilaiden mahdollisuuksia saada turvallista ja tehokasta hoitoa kaikkialla Euroopassa, joten kyselyllä on merkittävä rooli vaikuttamistoiminnassa.
Kerättyjä tietoja käytetään EFW-viikon lisäksi mahdollisesti myös kansallisissa edunvalvontatoimissa.

Kiitos, jos ehditte vastaamaan. Arvostamme suuresti aikaanne ja vaivannäköänne.”

Kyselyyn voi vastata suomeksi. Vastaaminen tapahtuu tällä lomakkeella.