Simpukan vertaistukea tammikuussa 2024

Simpukan kautta voit löytää toisia tahatonta lapsettomuutta kohdanneita ja saada sekä antaa vertaistukea. Vertaistukea löytyy niin kasvokkain tapaavista ryhmistä kuin verkosta.

Tammikuun tapaamisissa kohtaavat muun muassa ensimmäistä lasta toivovat, odottajat, lapselliset lapsettomat ja lapsenlapsettomat. Vapaaehtoiset vertaistoimijamme listaavat tapaamiset Simpukan tapahtumakalenteriin.

Kasvokkaiset ja verkossa tapaavat vertaisryhmät

Simpukalla ja Helminauha-hankkeella on tammikuussa useita vertaistapaamisia ja chatteja. Löydät ne listattuna Simpukan tapahtumakalenterista.

Erityistä tammikuussa 2024

Seinäjoki: vertaistapaaminen lopullisesti lapsettomille
Lopullisesti lapsettomien ensimmäinen tapaaminen Seinäjoella 4.1.2024 klo 17.00-18.30.

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan uuden ryhmän toimintaa ja tutustumaan vertaisiin!

Lisätietoa ja paikkatiedot saat vertaistukikoordinaattorilta: janina@simpukka.info tai 0405325390.

Sydänsimpukat kokoontuvat taas keväällä

Sydänsimpukat-vertaisryhmä lapsettomille, joilla on lapsenlapsettomuuden kokemus.

Tapaamisia järjestetään kerran kuukaudessa videon välityksellä Zoomissa. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ajankohdat ja Zoom-linkit löydät Simpukan tapahtumakalenterista.

Tammikuussa vertaistapaaminen järjestetään 8.1.!

Simpukan Facebook-vertaisryhmät

Simpukalla on 11 yksityistä Facebook-ryhmää erilaisiin elämäntilanteisiin. Keskusteluryhmiin pääset mukaan, kun vastaat liittymispyynnön yhteydessä oleviin kysymyksiin. Löydät Simpukan ryhmiin yhdistyksen Facebook-sivulta.

Suljettu Simpukka -Facebook-ryhmä on tarkoitettu kaikille lapsettomuutta kokeneille.

Simpukan Lapsitoive -Facebook-ryhmä on tarkoitettu ensimmäistä lastaan toivoville.

SYKE-verkosto -Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille tahattomasti lapsettomille, joiden elämä jatkuu ilman lasta yksin tai kumppanin kanssa ja joiden kohdalla hedelmöityshoidot tai esimerkiksi adoptio ei ole enää ajankohtaista.

Miesten Simpukka –ryhmään ovat tervetulleita kaikki itsensä mieheksi määrittelevät, tahatonta lapsettomuutta kokevat elämäntilanteesta riippumatta.

Lapselliset lapsettomat -Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille lapsettomuutta kokeneille, jotka ovat tavalla tai toisella saaneet lapsen, sekundäärisesti lapsettomille tai ovat raskaana.

Simpukan lapselliset hoitojen loputtua -Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille lapsellisille lapsettomille, joiden hoidot ovat päättyneet. Ryhmässä saa vertaistukea siihen , että sopeutuu olemassa olevaan lapsilukuun ja siihen, ettei lapsiluku ole ollut oman toiveen mukainen.

Helminauha -Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille, jotka pohtivat lahjasukusoluhoitoja, ovat hoidoissa tai ovat jo saaneet lapsen lahjasoluhoitojen avulla.

Simpukan Onnekkaat -Facebook ryhmä on tarkoitettu niille tahattomasti lapsettomille, jotka ovat raskaana. Ryhmä on yksityishenkilöiden perustama ja ylläpitämä. Simpukka tekee ryhmän ylläpitäjien kanssa yhteistyötä.

Kohtuuttomat-ryhmä on synnynnäisesti kohduttomille tai kohdunpoiston läpikäyneille, jotka kaipaavat vertaistukea kohduttomuuteen ja siitä johtuvaan lapsettomuuteen.

Svenskspråkiga grupper:

SYKE-nätverket -Facebook-gruppen finns för de barnlösa vars liv fortsätter utan barn, ensam eller med partner, och för vilka fertilitetsvård eller t.ex adoption inte mera är aktuellt.

Simpukka på svenska -Facebook-gruppen är för alla som upplevt ofrivillig barnlöshet.

Simpukan henkilöstöön tulossa muutoksia vuonna 2024

Simpukan vertaistukikoordinaattori Viivi Selin jää tammikuun 2024 aikana perhevapaalle. Hänen sijaisenaan toimii vuoden 2024 alusta vertaistukikoordinaattori Janina Lehtinen.

Kaikissa vertaistukeen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: sähköpostitse janina.lehtinen(a)simpukka.info, tai puhelimitse +358 40 5325 390.