Juhlavuosi 2023

Vuonna 2023 on monta syytä juhlaan! Lapsettomien yhdistys Simpukka ry täyttää 35 vuotta, Lapsettomien lauantai 30 vuotta, Lapsettomien Simpukka-viikko 15 vuotta ja Simpukan yksin ja kaksin elävien, lopullisesti lapsettomien SYKE-verkosto 10 vuotta.

Vuoden 2023 toiminnan teemana on Tarinoita lapsettomuudesta. Simpukka kerää vuoden aikana tahattomaan lapsettomuuteen liittyviä tarinoita, hetkiä ja tunnelmakuvia. Tarinoita kerätään Simpukan jäseniltä, vapaaehtoisilta, someseuraajilta ja suurelta yleisöltä. Tarinat toimivat vertaistukena sekä lapsettomien äänitorvena. Ohjeistus tarinoiden kirjoittamiseen löytyy sivulta Tarinoita lapsettomuudesta.

Vaikuttamistyötä tasa-arvon vahvistamiseksi

Simpukan vuoden 2023 toiminnan painopistealueita ovat muun muassa monipuolinen vertaistuki verkossa ja kasvokkain sekä vertaistuellisen tiedon tuottaminen muun muassa verkkoluentojen, uutiskirjeiden ja materiaalien muodossa. Vuoden aikana vahvistetaan lapsettomuustietoisuutta viestintäkampanjoiden avulla. Kohderyhmiä osallistetaan mukaan vaikuttamistyöhön ja viestintään.

Vuonna 2023 tuotetaan tietoa keskenmenoja kokeneiden saamasta hoidosta ja tuesta sekä psykososiaalisen tuen tarpeesta ja merkityksestä lapsettomuushoitojen aikana. Painopisteenä on myös vaikuttamistyö tasa-arvon vahvistamiseksi lapsiperheellisten ja lapsettomien välille sekä hedelmällisyystiedon lisääminen.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman pääseikat julkaistaan pian.

Toimintasuunnitelma 2024

Lue tästä Simpukan toimintasuunnitelma: Simpukka ry:n toimintasuunnitelma 2024. (pdf-tiedosto).

Toimintakertomus 2022

Tästä voit lukea vuoden 2022 toimintakertomuksen. (pdf-tiedosto)