Vuoden 2024 teema: tahattomasti lapsettomana Suomessa

Vuonna 2024 Lapsettomien yhdistys Simpukan teemana on tahattomasti lapsettomana Suomessa. Teeman kautta avaamme lapsettomuuden kokemusta kokijansa elinkaaren aikana ja erityisesti yhteiskunnallisesta
näkökulmasta. Millainen on lapsettomien Suomi? Millainen on lapsettoman paikka yhteiskunnassa?
Vuonna 2024 juhlimme Lapsettomien lauantain täyttäessä 30 vuotta.

Vuoden 2023 toiminnan teemana oli tarinoita lapsettomuudesta. Simpukka keräsi vuoden aikana tahattomaan lapsettomuuteen liittyviä tarinoita, hetkiä ja tunnelmakuvia yhteensä 121 kappaletta. Tarinat toimivat vertaistukena sekä lapsettomien äänitorvena. Vuonna 2024 jatkamme tarinateemaa, mutta siirrämme katseen yksilön tarinoista enemmän yhteiskunnan tasolle. Miten tahaton lapsettomuus näyttäytyy yhteiskunnassa yksilön kokemuksen kautta? Ohjeistus tarinoiden kirjoittamiseen löytyy sivulta Tarinoita lapsettomuudesta.

Tahattomasti lapsettomana Suomessa -teema kulkee mukana kaikessa toiminnassa vertaistuesta viestintään.

Vaikuttamistyötä tasa-arvon vahvistamiseksi

Simpukan vuoden 2024 toiminnan painopistealueita ovat muun muassa monipuolinen vertaistuki verkossa ja kasvokkain sekä vertaistuellisen tiedon tuottaminen muun muassa verkkoluentojen, uutiskirjeiden ja materiaalien muodossa. Vuoden aikana vahvistetaan lapsettomuustietoisuutta viestintäkampanjoiden avulla. Kohderyhmiä osallistetaan mukaan vaikuttamistyöhön ja viestintään.

Vuonna 2024 tuotetaan tietoa keskenmenojen hoitopolun parantamiseksi sekä psykososiaalisen tuen tarpeesta ja merkityksestä lapsettomuushoitojen aikana. Teemme vaikuttamistyötä tasa-arvon vahvistamiseksi lapsiperheellisten ja lapsettomien välille. Lisäämme hedelmällisyystietoisuutta ja tuotamme tietoa eri lapsensaantimenetelmistä ja lapsiperheellistymisen muodoista.

Toimintasuunnitelma 2024

Lue tästä Simpukan toimintasuunnitelma: Simpukka ry:n toimintasuunnitelma 2024. (pdf-tiedosto).

Vuosikertomus 2023

Tästä voit lukea vuoden 2023 vuosikertomuksen. (pdf-tiedosto).