Simpukan Facebook-ryhmät

Simpukan Facebook-ryhmät ovat yksityisiä, mikä tarkoittaa sitä, että ryhmän ulkopuoliset eivät näe osallistujia ja keskusteluja. Jos haluat, etteivät muut näe mihin suljettuihin ryhmiin kuulut, tarkista oman profiilisi asetuksista, että tiedot ryhmistäsi ovat salattuja. Keskusteluryhmiin pääset mukaan, kun vastaat liittymispyynnön yhteydessä olevaan kysymykseen. Lyhyellä kirjoituksella itsestä ja omasta elämäntilanteesta varmistetaan, että liittymispyynnön lähettänyt henkilö todella haluaa mukaan verkkovertaisryhmään ja että hän on ryhmän kohderyhmää. Tämän sivun lopusta löytyvät Simpukan keskusteluryhmien säännöt, joita ryhmään liittyvä sitoutuu noudattamaan.

Suljettu Simpukka -Facebook-ryhmä on tarkoitettu kaikille lapsettomuutta kokeneille.

Simpukan Lapsitoive -Facebook-ryhmä on tarkoitettu ensimmäistä lastaan toivoville. 

SYKE-verkosto -Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille tahattomasti lapsettomille, joiden elämä jatkuu ilman lasta yksin tai kumppanin kanssa ja joiden kohdalla hedelmöityshoidot tai esimerkiksi adoptio ei ole enää ajankohtaista. 

Miesten Simpukka –ryhmään ovat tervetulleita kaikki itsensä mieheksi määrittelevät, tahatonta lapsettomuutta kokevat elämäntilanteesta riippumatta. 

Lapselliset lapsettomat -Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille lapsettomuutta kokeneille, jotka ovat tavalla tai toisella saaneet lapsen, sekundäärisesti lapsettomille tai ovat raskaana.

Simpukan lapselliset hoitojen loputtua -Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille lapsellisille lapsettomille, joiden hoidot ovat päättyneet. Ryhmässä saa vertaistukea siihen , että sopeutuu olemassa olevaan lapsilukuun ja siihen, ettei lapsiluku ole ollut oman toiveen mukainen. 

Helminauha -Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille, jotka pohtivat lahjasukusoluhoitoja, ovat hoidoissa tai ovat jo saaneet lapsen lahjasoluhoitojen avulla. 

Simpukan Onnekkaat -Facebook ryhmä on tarkoitettu niille tahattomasti lapsettomille, jotka ovat raskaana. Ryhmä on yksityishenkilöiden perustama ja ylläpitämä. Simpukka tekee ryhmän ylläpitäjien kanssa yhteistyötä. 

Kohtuuttomat-ryhmä on synnynnäisesti kohduttomille tai kohdunpoiston läpikäyneille, jotka kaipaavat vertaistukea kohduttomuuteen ja siitä johtuvaan lapsettomuuteen. 

Svenskspråkiga grupper:

SYKE-nätverket -Facebook-gruppen finns för de barnlösa vars liv fortsätter utan barn, ensam eller med partner, och för vilka fertilitetsvård eller t.ex adoption inte mera är aktuellt. 

Simpukka på svenska -Facebook-gruppen är för alla som upplevt ofrivillig barnlöshet. 

Löydät kaikkiin Simpukan ryhmiin yhdistyksen Facebook-sivulta.

Yksityisyys sosiaalisessa mediassa

Yhdistyksen toimintaan osallistuminen, niin sosiaalisessa mediassa kuin muutenkin, sisältää riskin siitä, että henkilön yksityisyyteen liittyvää tietoa päätyy muille kuin henkilölle itselleen. Simpukka-yhdistys pyrkii erilaisin toimin varmistamaan, että keskustelu verkkovertaisryhmissä on mahdollisimman turvallista, mutta on huomioitava, että sosiaalisen median palveluiden suojauksiin ja ryhmän jäseniin ei voi aukottomasti luottaa. Jokaisen verkkovertaisryhmän jäsenen on tämän vuoksi otettava itse vastuu siitä, kuinka avoimesti itsestään ja omasta lapsettomuuskokemuksestaan ryhmässä kertoo.

Yksityisiin ryhmiin täytyy hakea erikseen ja keskustelun sisällön näkevät vain ryhmään kuuluvat jäsenet. Oman nimen näkymisen ryhmässä voi kuitenkin piilottaa omasta profiilista, kts. ohje alla.

Käytännön keinoja suojata omaa yksityisyyttä:

  • Kerro nettikeskusteluissa vain sellaisia asioita, joiden takana olet valmis seisomaan myös kasvokkaisissa keskusteluissa.
  • Anonyymi, nimetön, keskustelufoorumi on turvallisempi keskustelupaikka kuin Facebookin ryhmät, koska siellä tunnistetietojen käyttämistä välttämällä voi pysyä tunnistamattomana.
  • Käytä keskustelupalstaa fyysisesti turvallisesti: suojaa mobiililaitteet salasanalla, estä ulkopuolisia näkemästä keskustelua esim. julkisissa kulkuvälineissä.
  • Oman nimen piilottaminen ryhmästä, katso ohje alta.

Oman nimen piilottaminen ryhmästä:

  • Avaa tietokoneella oma Facebook profiilisi.
  • Klikkaa kansikuvan alla olevista välilehdistä “Lisää” -valikko ja valitse “Hallitse osioita”.
  • Etsi “Ryhmät” -kohta ja poista ruksi JA tallenna.
  • Näin tiedoissasi ei näy, että kuulut Simpukan ryhmään, eikä Facebook ehdota ryhmää ystävillesi. Nimesi näkyy kuitenkin ryhmän jäsenluettelossa.


Simpukan verkkovertaistoiminnan säännöt

Simpukka-yhdistyksen verkkovertaistoiminnan säännöt koskevat Simpukka-yhdistyksen ylläpitämiä Facebook-ryhmiä, keskustelupalstaa, vertaisvälitystä, vertaischatteja ja videotapaamisia.

Luottamuksellisuus: Keskusteluista ei puhuta ryhmän ulkopuolella, eikä julkaisuja saa jakaa ryhmän ulkopuolelle. Tällainen toiminta johtaa vertaisryhmästä poistamiseen.

Avoimuus: Verkossa olevan vertaisryhmän on tarkoitus toimia turvallisena paikkana, jossa voi saada ja antaa tukea tahattoman lapsettomuuden aikana. Kaikki keskustelijat voivat henkilökohtaisella profiilillaan osallistua yhdenvertaisina keskusteluun. Jokaisella on yhtäläinen oikeus sanoa sanottavansa toisia kunnioittavasti.

Yhdenvertaisuus: Verkkokeskusteluissa on hyväksyvä ilmapiiri ja jossa kaikkien kokemusta kunnioitetaan. Lapsettomia ollaan eri syistä ja haasteet ovat erilaisia, joten keskusteluryhmässä ei vähätellä keskustelijoiden henkilökohtaisia kokemuksia. Ole kohtelias ja ystävällinen, äläkä tarkoituksella provosoi riitoja tai hauku muita keskustelijoita. Ylläpito puuttuu ja/tai poistaa keskusteluja, joissa arvostellaan ja loukataan ihmisiä esimerkiksi vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin tai johonkin etniseen ryhmään kuulumisen johdosta. Simpukan keskusteluryhmät ovat syrjinnästä vapaita.

Sisältövaroitus: Käytä harkintaa kun postaat kuvia tai arkaluonteisia asioita. Sisältövaroitusten tarkoitus on antaa ennakkovaroitus lukijoille sisällöstä, joka voi aiheuttaa ahdistusta tai epämukavuutta, etenkin jos joutuu näkemään sisältöä yllättäen ja valmistautumatta. Sisältövaroitukset antavat mahdollisuuden valita, mitä ja milloin lukee vai välttääkö sisällön kokonaan. Tämän avulla pyritään luomaan turvallista tilaa vertaiskeskustelulle. Facebookin keskusteluryhmissä esimerkiksi raskaustestien, ultrakuvien, raskausmahojen ja lasten kuvat laitetaan aina julkaisun kommentteihin.

Yksityisyyden suoja: Verkkokeskusteluissa on kunnioitettava yksityisyyttä, mikä on huomioitava esimerkiksi oman puolison asioista puhuttaessa. Lapsettomuuden hoitoon liittyvissä keskusteluissa ei saa mainita hoitavan tahon henkilökuntaa nimellä, asiallinen keskustelu klinikoista on sallittua. Jos haluatte käydä yksityiskohtaisempaa keskustelua, niin se tulee tehdä yksityisviestein.

Markkinointikielto: Keskusteluissa ei tule mainostaa tuotteita, palveluita tai esimerkiksi jotain uskonnollista tai poliittista vakaumusta. Jokainen voi omakohtaiseen kokemukseen perustuen suositella viitekehykseen sopivia laillisia tavaroita, tuotteita ja palveluja, mikäli suosittelusta ei koidu hänelle henkilökohtaista taloudellista hyötyä.

Laillisuus: Verkkokeskusteluun osallistuvia velvoittaa Suomen laki. Yksityisen henkilön suorittama lääkkeiden myynti ja edelleen välittäminen on Suomen lain mukaan laitonta. Myös luontaistuotteiden välittäminen ja myynti on kiellettyä. Jäseniä velvoittavat myös tekijänoikeudet, joiden nojalla esimerkiksi maksumuurin takana olevien lehtijuttujen kopiointi, valokuvaaminen ja edelleen levittäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kiellettyä.

Ylläpito: Verkkokeskustelua ylläpitää Simpukka-yhdistys. Ylläpitoa suorittavat yhdistyksen henkilöstö ja yhdistyksen antamalla mandaatilla vapaaehtoiset verkkovertaiset. Facebookissa vapaaehtoiset moderaattorit osallistuvat keskusteluihin omana itsenään, jolleivät he erikseen mainitse kommentoivansa moderaattorin roolissa. Ylläpitäjät ja moderaattorit huolehtivat jäsenpyyntöjen hyväksymisestä, keskustelujen seurannasta ja sääntöjen noudattamisesta. Trollit, valeprofiilit ja sääntöjen vastaisesti toimivat jäsenet poistetaan ryhmästä ylläpidon toimesta.

Vastuuvapauslauseke: Simpukan keskusteluryhmät ovat vapaasti jäsenten käytössä heidän itsensä ja yhdistyksen tuottamille keskusteluille ja keskustelunavauksille. Kuka tahansa, joka on hyväksytty ryhmään, voi osallistua keskusteluihin. Keskusteluryhmistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Simpukka-yhdistys ei voi taata kaiken tiedon oikeellisuutta. Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki keskusteluryhmistä löytyvä tieto toimitetaan lukijalle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Simpukka-yhdistyksen henkilöstö ja vapaaehtoiset eivät ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

Päivitetty 3/2023

Simpukka-yhdistys

Simpukka-yhdistyksellä on oikeus tarkentaa ja muuttaa keskusteluryhmän sääntöjä. Keskusteluryhmään liitetyn jäsenen katsotaan hyväksyneen nämä säännöt.