Kohtuuttomat – kohduttomien oma verkosto

Vertaistukea ja tietoa synnynnäisesti kohduttomille tai kohdunpoiston läpikäyneille.

Kohtuuttomat on synnynnäisesti kohduttomien tai kohdunpoiston läpikäyneiden yhteisö, jossa saa vertaistukea kohduttomuuteen ja siitä seuranneeseen lapsettomuuteen. Toiminta siirtyi vuoden 2022 alussa osaksi Simpukkaa.

Synnynnäiseen kohduttomuuteen liittyy erityiskysymyksiä, joista tiedon ja kokemusten jakaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kyseessä on erittäin harvinainen lapsettomuuden muoto. 

Vuosittain alle kymmenen saa MRKH-diagnoosin, johon kuuluu kohdun ja emättimen kehittymättömyys. 

Tieto kohduttomuudesta ja siitä aiheutuvasta lapsettomuudesta on lähes jokaiselle sen kohtaavalle traumaattinen kokemus. Kohtuuttomien toiveena on, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni kohduton löytää tiensä vertaistukeen ja saa kohduttomuudesta ja eri lapsiperheellistymisen tavoista oikeaa tietoa. Tätä varten Kohtuuttomat-verkosto on olemassa.

Facebook-logo ja ryhmä.

Vertaistukea Facebookissa
Kohtuuttomat-Facebook-ryhmä on synnynnäisesti kohduttomille tai kohdunpoiston läpikäyneille, jotka kaipaavat vertaistukea kohduttomuuteen ja siitä johtuvaan lapsettomuuteen. Ryhmään ei hyväksytä kohduttomien läheisiä. Pääset mukaan ryhmään, kun vastaat liittymispyynnön yhteydessä oleviin kysymyksiin.

Kasvokkaiset ja verkossa tapaavat vertaisryhmät

Haluaisitko olla mukana mahdollistamassa kohduttomien vertaistapaamisia?Simpukan kautta voit järjestää esimerkiksi valtakunnallisia vertaistapaamisia verkossa! Voit kokeilla toiminnan järjestämistä kertaluontoisesti tai sopia säännöllisistä tapaamisista -miten elämäntilanteeseesi parhaiten sopii. Jos kiinnostuksesi heräsi, ota yhteyttä Simpukan vertaistukikoordinaattoriin niin saat lisätietoa mitä vertaistoimijuus pitää sisällään: janina@simpukka.info.