Simpukan strategia 2023–2026

VISIO: Simpukka on valtakunnallisesti tunnistettu ja tunnustettu tahattoman lapsettomuuden inhimillinen asiantuntija. 

Simpukka on yhdenvertaisesti kaikkien lapsettomuutta kokevien yhdistys, johon jokainen kokee kuuluvansa ja jossa tulee kohdatuksi ja tuetuksi. Me teemme työtä, jotta kaikilla lasta toivovilla on mahdollisuus lapsiperheellistyä, ja jotta jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko hänellä lasta tai ei.

Lataa täältä Simpukan strategiaesityksen pdf-versio.

Strategiset tavoitteet 2023–2026

Tavoitteiden alla olevat lainaukset ovat tahattomasti lapsettomilta saatuja palautteita Simpukan tarjoamasta vertaistuesta sekä Simpukan kyselytutkimuksista saatuja palautteita.

Tavoite 1. Tahatonta lapsettomuutta kokevat saavat tarvitsemaansa tietoa ja tukea oikea-aikaisesti

Tabu lapsettomuudesta on murtunut suomalaisessa yhteiskunnassa. Jokainen tahatonta lapsettomuutta kokeva tunnistaa itsensä Simpukan toiminnassa ja tietää, mistä ja miten hakea tukea.

Tuottamamme tieto ja tuki on saavutettavaa.

Viestimme kohdennetusti yhdistyksestä ja tarjoamme oikea-aikaista vertaistukea. Tukea on tarjolla valtakunnallisesti kasvokkain ja verkossa, myös anonyymisti.

“Pettymys omaan itseen ja kehoon, katkeruus ja eristäytyminen ystäviä kohtaan. Itsetuhoiset ajatukset, koska ei näe tulevaisuutta ilman lapsuudesta asti haaveissa ollutta isoa perhettä.”

Tavoite 2. Simpukka on vahva vaikuttaja ja edunvalvoja

Olemme kaikkien tahattomasti lapsettomien äänitorvi yhteiskunnallisessa lapsettomuus- ja perhekeskustelussa, jotta eri perhemuodot otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluissa. Olemme tahattoman lapsettomuuden vakuuttava ja inhimillinen asiantuntija, tukija ja edunvalvoja. Relevantit tahot tunnistavat ja ymmärtävät tahattoman lapsettomuuden moninaisuuden sekä ovat tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä ensisijaisesti yhteydessä Simpukkaan. 

Vaikutamme tahattomasti lapsettomien asemaan ja hyvinvointiin yhteiskunnassa. Tuotamme tietoa ja teemme vaikuttamistyötä tasa-arvon vahvistamiseksi lapsiperheellisten ja lapsettomien välille. 

“Opettajana oletusarvo on, että on hyvä opettaja vasta kun on itse äiti tai isä. Tämä tulee esille niin kollegoiden kuin huoltajien asenteesta. Lisäksi lapsiasioita kysellään aivan suoraan, ja ammattitaito kyseenalaistetaan heti, kun vastaus on, että minulla ei ole lapsia.” 

Tavoite 3. Lapsiperheellistymisen mahdollisuudet ovat yhdenvertaiset

Kaikilla lasta toivovilla on mahdollisuus lapsiperheellistyä. Lapsiperheellistymisen esteitä puretaan. Ei-kaupallinen sijaissynnytys on sallittua, julkinen terveydenhoito kattaa hedelmöityshoidot tasapuolisesti, ja psykososiaalinen tuki on automaattinen osa hoitopolkua kaikissa lapsettomuuden hoidon vaiheissa. 

Lisäämme hedelmällisyystietoisuutta ja tuotamme tietoa lapsiperheellistymisen eri muodoista. Tuotamme tietoa tahattoman lapsettomuuden vaikutuksista yksilön ja yhteiskunnan tasolla hyvinvointialueille, työnantajille ja poliittisille päättäjille sekä virkahenkilöille.

“Lapsettomuuden kokemus viiltää syvältä ja läpäisee koko elämän. Omassa tapauksessani muunsukupuolisena, mutta ennemmin mieheksi identifioituvana, olen joutunut hyväksymään tosiasian, etten voi koskaan saada biologista lasta. Samalla se on rajannut paljon mahdollisuuksiani parisuhdetasolla, sillä naiset etsivät lähtökohtaisesti miestä, joka kykenee tulemaan isäksi. Usein tunnen itseni kelpaamattomaksi miehenä.”

Tavoite 4. Simpukka on kokoaan suurempi inhimillinen asiantuntija

Lahjasoluperheiden Helminauha-toiminta on vakiintunutta ja pysyvää. Vapaaehtoistoiminta on koordinoitua ja hyvin johdettua, ja vapaaehtoistoiminnan resurssit on turvattu. Panostamme jäsenhankintaan ja jäsenpysyvyyteen. Yhdistyksemme asiantuntijuus ja osaaminen on tunnistettua ja tunnustettua. Turvaamme toimintamme rahoitusta ja resursseja ja teemme monipuolista yhteistyötä.

“Osallistuimme pariskuntana ensimmäistä kertaa Simpukan vertaistapaamiseen. Tapaaminen lievitti meidän molempien ahdistusta, toi meille yhteenkuuluvuuden tunteen ja auttoi selvittämään omia ajatuksiamme. Päällimmäisenä meille jäi tunne siitä, että on ihanaa, että nyt on tällainen ryhmä, johon voimme aina palata ja josta saada tukea. Emme ole kenenkään muun seurassa puhuneet yhtä avoimesti lapsettomuuden kokemuksesta.”

“Työkaverit myös sanoneet miksi minun pitäisi saada olla kesälomalla heinäkuussa, kun olen lapseton ja minulla ei ole menoa.”

Lisätietoja

Piia Savio, toiminnanjohtaja, piia.savio@simpukka.info