Simpukan vapaaehtoiset mahdollistavat vertaisten kohtaamisia. He myös vaikuttavat omalla kokemuksellaan ja toiminnallaan lapsettomien asemaan yhteiskunnassa. Vapaaehtoiset mahdollistavat yhdistyksen toiminnan ja ovat mukana sen kehittämisessä, joten jokaisen panos on äärimmäisen tärkeä. Simpukan toimintaan voi osallistua itseä kiinnostavalla tavalla silloin, kun se parhaiten sopii.

Lue lisää eri vapaaehtoistehtävistä: Tule Simpukan vapaaehtoiseksi.

Vertaistoimijalle

Yhdistyksen tilaisuudet, tapaamiset ja vertaistukitoiminta ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeneille. Vertaistukiryhmien toiminta on vapaata ja ryhmät voivat olla keskenään erityyppisiä. Kiitos, kun haluat toimia tahatonta lapsettomuutta kokeneiden vertaistuen parissa!

Hyödyllisiä aineistoja ja linkkejä

Turvallisemman tilan periaatteet

Yhdistys on laatinut turvallisemman tilan periaatteet. Suosittelemme kaikkia vertaistoimijoita sitouttamaan ryhmäläiset yhteisiin toimintatapoihin.
Turvallisemman tilan periaatteet löydät tästä linkistä.

Vertaistapaamisten ja vapaaehtoisten koulutusten ajankohdat löydät Simpukan tapahtumakalenterista.

Simpukan henkilökunnan vastuualueet vapaaehtoistoiminnassa

Simpukan vertaistoiminta: vertaisryhmien toimijat, parisuhdetoiminnan ohjaajat, Facebook-moderaattorit, Tyhjän sylin tilaisuuksien vertaistoimijat

Simpukan hallitus ja vaikuttajatiimi yhdessä järjestötyöntekijän kanssa

Mediavertaiset ja Simpukka-lehden vapaaehtoiset sekä Tarinoita lapsettomuudesta -blogin vierailevat kirjoittajat.

Simpukan chat-ohjaajat ja vaikuttajatiimi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Järjestösihteeri tukee Simpukan vapaaehtoisia teknisissä kysymyksissä, esimerkiksi vertaisryhmien sähköpostien hallinnassa.

Helminauhan vertaisryhmien toimijat, chat-ohjaajat, lahjasoluvanhempien kehittäjätiimi sekä perhevalmennusten ja Helminauha-tapaamisten ohjaajat.

Helminauhan lahjasolutaustaisten kehittäjätiimi ja lahjasolutaustaisten henkilöiden vertaistukeen liittyvät asiat.

Vertaistoimijan tehtävän päättäminen

Vertaistoimijalla on aina oikeus lopettaa vapaaehtoisena. Aina ei tarvitse ehtiä tai jaksaa. Myös  elämäntilanteet voivat muuttua. Voit myös tarvittaessa pitää taukoa ryhmänohjauksesta. Ennen  lopettamista tai taukoa vertaistoimijan tehtäviin kuuluu vielä yhteydenpito vertaistukikoordinaattoriin sekä ryhmän jatkuvuuden mahdollistaminen. 

MUISTILISTA 

  • Lopettamisesta on ilmoitettava mahdollisimman hyvissä ajoin vertaistukikoordinaattorille. 
  • Yritä etsiä jatkajaa. Kysy ryhmäläisten kiinnostusta jatkaa tilallasi. Kerro, millaista vertaisena toimiminen on. Seuraavalla vertaistoimijalla on lupa tehdä ryhmästä omannäköisensä. 
  • Uuden vertaistoimijan aloittamisesta sovitaan vertaistukikoordinaattorin kanssa ja hänen tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä vertaistukikoordinaattoriin. Uuden vertaistoimijan tulee olla Simpukka-yhdistyksen jäsen tai liittyä jäseneksi. Vertaistoimijan vaihtoon liittyvät asiat (esim. starttikoulutus, sähköpostiohjeistus ym.) tehdään yhdistyksen kautta.  
  • Uudelle vertaistoimijalle tulee antaa ryhmäläisten yhteystiedot ja ryhmän käytössä ollut yhdistyksen sähköpostiosoite. 
  • Mikäli uutta vertaistoimijaa ei ole löytynyt, toimitetaan sähköpostin tiedot järjestösihteerille ja osoite palautuu yhdistyksen hallintaan.


Kysyttävää? Ota yhteyttä vertaistukikoordinaattoriin.
janina.lehtinen@simpukka.info, p. 040 532 5390