Ystävänpäivä 14.2. Älä utele ja neuvo vaan kuuntele ja tue tahattoman lapsettomuuden kokenutta ystävää. 

Korento ry:n endometrioosiviikko maaliskuussa. Noin puolet endometrioosia sairastavista joutuu kohtaamaan jollakin tavalla lapsettomuuden. Endometrioosin kanssa elää jopa 10–15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista. Simpukka tukee viikkoa jakamalla tietoa gynekologisten sairauksien vaikutuksesta lapsitoiveen toteutumiseen. Lisätietoa Korento.fi.

Aprillipäivä 1.4. Ethän aprillaa raskaustestillä tai ultraäänikuvalla. Aprillipila raskaudesta ei naurata tahattomasti lapsetonta vaan voi tuoda vaikeita tunteita. Tahaton lapsettomuus on kipeä ja näkymätön kriisi.

Lapsettomien Simpukka-viikko ja Lapsettomien lauantai toukokuussa. Simpukan vuoden pääkampanjaviikko. Lue lisää: Lapsettomien Simpukka-viikko.

Maailman mielenterveyspäivä 10.10. Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, joka vaikuttaa kokijansa mieleen, kehoon, talouteen, työelämään, minuuteen ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kokemuksesta selviytymiseen tarvitaan tietoa sekä ystäviltä, läheisiltä, vertaisilta ja tarvittaessa ammattilaisilta saatua tietoa ja tukea. Simpukka ry ajaa psykososiaalista tukea osana lapsettomuushoitoja.

Keskenmenon kokeneiden päivä 15.10. Keskenmenon kokeneiden päivä antaa äänen keskenmenon kokeneille. USA:sta lähtöisin olevaa “Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day” -muistopäivää on vietetty vuodesta 2002 alkaen. Lapsettomien yhdistys Simpukka toi päivän vieton Suomeen vuonna 2021. Päivän tärkein sanoma on, että keskenmeno on elämänkokoinen menetys, jota on oikeus surra. Raskaudenaikaisen menetyksen kokeneet Tähti ry tarjoaa tietoa raskaudenaikaisen menetyksen kokeneille. Simpukka ajaa keskenmenojen hoitopolun luomista sekä Käypä hoito -suositusta. Lue lisää: Keskenmenojen hoitopolku.

Miesten Viikko marraskuussa. Viikko on Miessakit ry:n organisoima. Simpukka on mukana somekampanjalla tuomassa esille tahattoman lapsettomuuden kokemusta erityisesti miehen näkökulmasta. 

EFW marraskuussa. Euroopan lapsettomuusjärjestöjen kattojärjestön Fertility Europen lapsettomuuden teemaviikko European Fertility Week. Simpukka on mukana tuomassa esille viikon teemaa. Teemoina on ollut muun muassa 25 miljoonaa lapsettomuustarinaa, miesten hedelmällisyys sekä oikeus saada tietoa hedelmällisyydestä.

Parisuhdeviikko marraskuussa. Simpukka tukee Parisuhdekeskus Katajan parisuhdeviikkoa jakamalla viikkoon liittyvää materiaalia somekanavillaan.

Joulun aika. Simpukan viesti on, että vietä omannäköinen joulu tavalla, joka tukee jaksamistasi tässä tilanteessa. Läheisiltä toivomme, että joulun ajan tapaamiset ja puheenaiheet olisivat toisia huomioivia.