Simpukan koulutukset 2024

Simpukka järjestää koulutuksia niin vapaaehtoisille kuin ammattilaisille ja opiskelijoille. Tältä sivulta löydät kootusti tulevat koulutukset ja tietoa millaisia koulutuksia Simpukka järjestää säännöllisesti tai tarpeen mukaan.

Tietoa vapaaehtoisten koulutuksista:

Vertaistukikoordinaattori Janina Lehtinen
+358 40 5325 390, janina.lehtinen@simpukka.info

Koulutukset ammattilaisille ja opiskelijoille

Koulutuspuheenvuoroja tarjotaan ammattilaisille ja opiskelijoille tilauksesta. Koulutusten sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • mitä tahaton lapsettomuus on ilmiönä ja kokemuksena, millaisia vaikutuksia sillä voi olla elämään.
  • kuinka lapsettomuudesta voi selvitä?
  • lapsettomuus ja parisuhde.
  • lahjasoluhoidoilla vanhemmaksi – mitä ammattilaisen on hyvä tietää?

Kouluttajana toimii työntekijä ja/tai kokemusasiantuntija.

Koulutuksen maksullisuus riippuu koulutuksen sisällöstä ja pituudesta sekä tilaajasta.

Lisätietoa ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatuista koulutuksista:

Toiminnanjohtaja Piia Savio
+358 40 4808 676, piia.savio@simpukka.info

Tietoa Simpukan koulutuksista

Simpukka järjestää koulutuksia vapaaehtoisena toimiville kuin ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutusten tavoitteena on, että vapaaehtoiset saavat tarvittavat valmiudet ja resurssit tehtävässään suoriutumiseksi. Koulutusten kautta pyritään myös tarjoamaan tukea vapaaehtoistehtävässä jaksamiseen ja vahvistamaan sen mielekkyyttä. Ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutusten tavoitteena on tarjota tietoa, jota he voivat hyödyntää työssään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Starttikoulutus

Vertaistoimijoiden starttikoulutus on verkossa suoritettava peruskoulutus. Vertaistoimijat suorittavat sen pääsääntöisesti ennen ryhmän käynnistämistä tai aloittaessaan vertaisryhmän uutena ohjaajana. Koulutuksen voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Koulutusmateriaalissa käsitellään vertaistoimijan roolia ja ja perehdytään tehtäviin ja ryhmän vetämiseen. 

Vertaistoimijoiden ilta

Vertaistoimijoiden päivä tai -ilta on jokakeväinen koulutuspäivä. Se on tarkoitettu kaikille Simpukan ja Helminauhan vertaistukiryhmien vertaistoimijoille, SimpukkaParien vertaisille sekä chattien ja videotapaamisten verkkovertaisille. Koulutuspäivä voidaan järjestää joko etänä tai kasvotusten. Koulutuspäivän aikana keskitytään vertaistoimijoiden tehtävään ja jaetaan kokemuksia keskustellen muiden vertaisten kanssa. Päivään sisältyy myös työnohjauksellista keskustelua. Kouluttajina toimivat Simpukan työntekijät ja mahdollisesti ulkopuolinen kouluttaja. 

Vapaaehtoisten päivä

Simpukan vapaaehtoisten koulutuspäivä järjestetään syksyisin etänä tai kasvotusten. Se on tarkoitettu kaikille Simpukan ja Helminauhan vapaaehtoisille, kuten vertaistukiryhmien vertaistoimijoille, SimpukkaParien vertaisille, verkkovertaisille, lehden kirjoittajille, chattareille, bloggareille sekä muille Simpukan aktiivisille toimijoille. Koulutuspäivässä keskitytään vapaaehtoisuuden eri teemoihin, vahvistetaan vapaaehtoisten voimavaroja ja kohdataan muita vertaisia. Kouluttajina toimivat Simpukan työntekijät. Myös vierailevat kouluttajat ovat mahdollisia. 

Chat-ohjaajien koulutus

Chat-ohjaaja on verkkovertainen, joka keskustelee lapsettomuudesta vertaisten kanssa chat-ympäristössä. Koulutuspäivässä vapaaehtoinen saa valmiudet ohjata Simpukka-chatteja Tukinetin alustalla. Koulutukseen osallistutaan etänä Zoom.us-sovelluksen välityksellä. Koulutuspäivän aikana saa tietoa chat-ohjaajana toimimisesta sekä käytännön taidot Tukinetin chat-alustan käyttöön. Päivän aikana pääsee harjoittelemaan chatissa toimimista käytännössä. Koulutus järjestetään vuosittain marraskuussa.

Lehtikirjoittajakoulutus

Simpukka-lehden vapaaehtoisille kirjoittajille järjestetään koulutuspäiviä etänä ja kasvotusten. Koulutuksissa käydään läpi juttujen kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, kuten juttujen rakenne, kieli ja tekniikka sekä ideoidaan uusia juttuaiheita. Koulutuksissa myös keskustellaan ja suunnitellaan lehtivapaaehtoisten tulevaisuuden toimintaa ja koulutuksia. 

SimpukkaParit-vertaistoimijakoulutus

Parisuhdetoiminnan vertaistoimijakoulutus antaa valmiudet ohjata tahatonta lapsettomuutta kokeville suunnatun SimpukkaParit-päivän. Koulutuksessa käydään läpi parisuhdepäivän rakenne keskustellen ja harjoitellen. Vertaisohjaajana toimiminen kehittää omaa parisuhdeosaamista ja samalla tukee muita lapsettomia. Vertaisohjaajat mahdollistavat Simpukan parisuhdetoiminnan. 

Koulutukset ammattilaisille ja opiskelijoille

Koulutuspuheenvuoroja tarjotaan ammattilaisille ja opiskelijoille tilauksesta. Koulutusten sisältöjä voivat olla esimerkiksi mitä tahaton lapsettomuus on ilmiönä ja kokemuksena ja kuinka lapsettomuudesta voi selvitä. Sen lisäksi teemoina voi olla muun muassa lapsettomuus ja parisuhde sekä eri lahjasoluhoitoihin ja perhellistymiseen liittyvät teemat. Kouluttajana toimii työntekijä ja/tai kokemusasiantuntija.