Miesten hedelmällisyys: tupakointi heikentää siittiöiden laatua

Teksti Hanna Parviainen

Miesten hedelmällisyyteen voivat vaikuttaa haitallisesti muun muassa geneettiset häiriöt, sairaudet ja elintavat. Lapsettomuushoidoissa siittiöiden vähäisyyden tai puuttumisen syyksi löytyy usein Klinefelterin oireyhtymä. Puolet oireyhtymää sairastavista saavat apua lapsettomuushoidoista. 

Suomen syntyvyyskeskustelun rinnalle on syytä nostaa esille tahattoman lapsettomuuden vaikutus ja kokemus. Tahattoman lapsettomuuden taustalla voi olla terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyvät syyt. Joskus lapsettomuuden syytä ei saada selvitettyä.

Kansainvälisen miesten lisääntymisterveyttä tutkivan The Male Reproductive Health Initiativen (MRHI) mukaan tahatonta lapsettomuutta kokevien nais-miesparien kohdalla lapsettomuus johtuu miehestä 30 prosentissa tapauksista. Kun lukuun lisätään naiseen liittyviä hedelmällisyyttä heikentäviä tekijöitä, määrä voi nousta jopa 50 prosenttiin. Naisilla tällaisia tekijöitä ovat muun muassa korkea ikä, merkittävä ylipaino, endometrioosi ja munasarjojen monirakkulaoireyhtymä PCOS.

Erityisen huomioitavaa on miesten siemennesteen laadun heikkeneminen Suomessa. MRHI:n mukaan puolella miehistä siittiömäärä ei ole optimaalinen raskauden käynnistämiseksi. 

Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä puolet 35-vuotiaista miehistä ja kolmannes naisista on lapsettomia. Spermaa 1990-luvulta lähtien tutkineen ylilääkäri, professori Jorma Topparin mukaan juuri 35-vuotiaiden ikäryhmässä siittiömäärä on romahtanut. Määrä on laskenut vuosikymmenien ajan, ja raja-arvot ovat tippuneet sen mukana. Maailmalla puhutaan jo miesten lisääntymiskriisistä.

Klinefelterin oireyhtymä yleinen

Miesten hedelmällisyyteen voivat vaikuttaa geneettiset häiriöt, ympäristö- ja työperäiset vaaratekijät, sairaudet, elintavat ja korkea ikä. Myös äärimmäinen ylipaino voi vaikuttaa siittiöiden laatuun.

Hedelmällisyyteen voivat vaikuttaa myös miesten kromosomipoikkeavuudet. Kromosomipoikkeavuus voi olla syynä alhaiseen siittiöiden määrään (oligozoospermia) tai siittiöiden puuttumiseen (ei-obstruktiivinen atsoospermia). Myös mitokondrion DNAn mutaatiot ja Y-kromosonomin poistumat vaikuttavat miehen hedelmällisyyteen.

Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella ja Turun yliopistollisen keskussairaalan lastentautien osastolla työskentelevän Topparin mukaan Suomessa syntyy vuosittain noin 40 poikaa, joilla on Klinefelterin oireyhtymä. Oireyhtymään liittyy siittiöiden vähäisyys tai puuttuminen sekä kivesten hyvin pieni koko. Lapsilla on ylimääräinen X-kromosomi.

– Oireyhtymää sairastavia on paljon. Suurin osa tapauksista jää huomaamatta tai sitten oireyhtymä huomataan kutsuntaiän terveystarkastuksessa tai lapsettomuushoitojen perustutkimuksessa. Luomumenetelmällä vain harva saa lapsia. 

Lapsettomuushoidoissa yksi apukeino on kiveskirurginen mikrodissektio, jossa yritetään etsiä mikroskooppiavusteisesti kiveksestä sellaista kudosta, josta voitaisiin löytää siittiöitä.

Steroidit tuhoavat hedelmällisyyttä

Topparin mukaan siemennesteen määrän tai laadun parantamisen eteen ei voi juurikaan itse tehdä mitään. Siittiötuotantokapasiteetti määräytyy jo lapsena. Odottavan äidin tupakointi vaikuttaa voimakkaasti pojan siittiötuotantoon.

– Paras lahja, minkä äiti voi pojalle antaa, on olla tupakoimatta odotusaikana. Kasvavia lapsia ja äitejä täytyy suojella, sillä siellä se lisääntymisterveyden perusta luodaan. Vastuu siitä on kuntatasolla, valtiolla, EU:lla ja globaalisti.

Myös lasta toivovan miehen tupakointi heikentää tutkitusti hänen siittiöidensä laatuun.

Terveelliset elämäntavat auttavat ylläpitämään hedelmällisyyttä. 

– Helpoin tapa tuhota oma hedelmällisyys on käyttää dopingaineita ja steroideja. Ne perustuvat samaan kuin nykyiset miehen ehkäisymenetelmät: ne lamauttavat kivesten toiminnat. Aivo-kivesakselin toiminnan lamaavat opioidihuumeet ja opioidikipulääkkeet voivat myös aiheuttaa vaikutuksia hedelmällisyyteen, Toppari varoittaa.

Myös muutamat muut lääkeaineet, kuten syöpälääkkeet voivat vaikeuttaa lapsitoiveen toteutumista. 

Sylissä olevan läppärin lämmön ei ole todettu vaikuttavan hedelmällisyyteen. Sen sijaan päivittäisiä pitkiä kylpyjä kuumassa vedessä kannattaa vähentää.

Ympäristökemikaalit voivat vaikuttaa

Ympäristökemikaalien, kuten palonestoaineiden ja säilöntä- ja torjunta-aineiden vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tehty Topparin mukaan riittävästi tutkimusta. Asiaa on tutkittu eläinkokein.

– Kemikaalien vaikutusta hedelmällisyyteen on vaikea arvioida, mutta järjellinen ajatus on, että ne voivat vaikuttaa, kun eläinkokeet ja kemikaalin tunnettu vaikutustapa siihen selvästi viittaavat. Tarvitsemme järkevää kemikaalipolitiikkaa. Viime vuosisadalla saatiin pahaa aikaan, mutta paljon on menty myös eteenpäin. 

Topparin mukaan Suomessa viranomaisten vaatimukset eivät ole tyydyttävällä tasolla, mutta hyvääkin on saatu aikaan. Pysyvistä orgaanisista myrkyistä on pyritty pääsemään eroon, ja esimerkiksi silakoiden sisältämät myrkyt ovat vähentyneet huomattavasti. 

– Riskillä mennään, Toppari myöntää.

Lähteenä on käytetty myös The Male Reproductive Health Initiativen (MRHI) materiaaleja miesten hedelmällisyydestä.