Läheinen: ole aidosti läsnä lapsettomalle

Teksti Emma Huttunen, Kuva Pexels

Koostimme läheiselle vinkkejä siitä, kuinka kohdata tahattomasti lapseton ymmärtäväisemmin. Kysyimme vinkkejä myös someseuraajiltamme ja he vastasivat kuinka he lohduttaisivat tahattomasti lapsetonta.

“Ei ole sanoja millä lohduttaa.”

Lapsettoman voi olla vaikea sanoittaa omia tunteitaan. Yhtä lailla läheisen voi olla vaikea samaistua lapsettoman kokemukseen. Simpukan neuvo läheiselle on, että pyri kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Läsnäolo voi olla usein puhetta tärkeämpää. Varsinkaan yksityiskohtaiset kysymykset tai neuvot eivät juurikaan lohduta lapsettoman surussa. 

Tässä jutussa on koottuna Simpukan ohjeita läheiselle siitä, kuinka kohdata tahattomasti lapseton ja auttaa häntä vaikeassa tilanteessa. Kysyimme Instagramissa tehdyssä kyselyssä someseuraajiltamme että, miten he lohduttaisivat tahattomasti lapsetonta. Moni heistä pitää läsnäoloa ja kuuntelua tärkeimpänä tukemisen muotona. Neuvomista, vähättelyä ja tunteiden sivuuttamista suositeltiin välttämään. 

Keskity kuuntelemiseen

On tärkeää pyrkiä aidosti kuuntelemaan, mitä lapseton haluaa kertoa. Tukijan roolissa oleva voi osoittaa tukensa antamalla lapsettomalle tilaa kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan hänen omilla ehdoillaan. Kohtaamisissa läsnäolo ja kuuntelu ovat usein merkittävämpiä kuin puhuminen. 

Liiallinen kyseleminen saattaa tuntua jopa ahdistavalta. Jos lohdutuksen sanat ovat kateissa, on myötätunnon osoittaminen hyvä alku. Yksi somevastaajista neuvoi sanoittamaan myötätunnon ytimekkäästi sanoin:

“Olen pahoillani, että olet joutunut tuohon tilanteeseen.”

Läsnäolo riittää

Hiljaisuuden hyväksyminen on tärkeä taito. Aina ei tarvitse puhua, mutta voi olla toisen lähellä. Yksi someseuraajista mainitsi, että läheinen voi olla läsnä ja ilmaista tahattomasti lapsettomalle sen, että on saatavilla ja valmis keskustelemaan. 

Muutamat kyselyyn vastanneet someseuraajat totesivat, että kuunteleminen ja läsnäolo voivat tuoda lohdutusta tahattoman lapsettomuuden suruun. 

“Olen tässä, jos hän haluaa jakaa sitä mitä käy läpi. Kuuntelen häntä.”

Hyväksy tunteet

Anna lapsettomalle tilaa ja ilmaise hänelle, että on täysin hyväksyttävää ilmaista tunteet sellaisina kuin ne ovat. Elämää järisyttävä lapsettomuus saattaa herättää täysin uudenlaisia tunteita ja ajatuksia. Lapsia saaneiden tai lasten kohtaaminen voi tuoda esiin vahvoja, raskaita ja rumiakin tunteita. Se on täysin ymmärrettävää. Tunteiden hyväksyminen voi tuoda helpotusta.

Jokaisella on oikeus surra ja käsitellä tunteensa itsensä näköisellä tavalla. Läheiselläkin on oikeus omaan surukokemukseensa. 

On hyvä kuitenkin muistaa, että lapsettomuuden suru koskettaa ensisijaisesti lapsetonta. Lapsettoman läheinen voi hyvin ilmaista surunsa, mutta on hyvä muistaa, ettei loukkaa, syyllistä tai muuten lisää tahattomasti lapsettoman kuormitusta.

Jos loukkaat toista

Joskus tulemme loukanneeksi toista, vaikka emme niin tarkoittaisi. Toiselta voi kysyä selvennystä tilanteeseen, jos pohtii onko tullut loukanneeksi toista. Erehdyksiä ja virheitä sattuu ajoittain jokaiselle, mutta silti voi pahoitella ja asettaa sanansa toisin. Tärkeintä on pitää yllä avointa keskusteluilmapiiriä ja kunnioittaa toisten tunteita. 

Vältä neuvomista

Läheisellä saattaa olla tarve auttaa ja löytää ratkaisuja lapsettoman tilanteeseen. Neuvominen kannattaa silti jättää väliin. On hyvä luottaa siihen, että lapseton tuntee itse parhaiten oman tilanteensa ja pyytää neuvoja, jos niitä tarvitsee. Usein neuvot, opettavaiset tarinat tai kertomukset toisten lapsettomien raskaaksi tulosta vain lisäävät pahaa mieltä ja loukkaavat. 

“Mä toivon pahoittelua ja voimia asiaan, kasvokkain vaikka halausta. Myös pelkkä kuuntelu auttaa. En sitä, että ‘perheen voi saada monella tapaa’. Se tuntuu surun vähättelyltä, vaikka ajatus olisi hyvä.”

Kohtele tasavertaisesti

Tärkeintä on kohdata lapseton samalla tavoin kuin muut ja kohdella häntä tasavertaisesti. Älä sulje lapsetonta elämäsi ulkopuolelle, jos hän ei näin ole toivonut. Lapsettomalle voi puhua lapsista huomioimalla silti lapsettoman tunteet. Kunnioita lapsettoman toivetta, jos hän ilmaisee, ettei pysty tai halua puhua lapsi- tai raskausaiheisista asioista. 

Älä tee päätöstä lapsettoman puolesta onko hän halukas osallistumaan juhliin tai muihin tapahtumiin. On luonnollista pohtia, että tuleeko lapsettomalle paha mieli, jos hän kohtaa juhlissa lapsia tai raskaana olevia. Kutsujan velvollisuus ei ole tietää tähän vastausta, vaan hän voi jättää päätöksen osallistumisesta lapsettomalle. Jokainen tunnistaa omat voimavaransa parhaiten.  

Yleisenä ohjenuorana 

Etenkään, jos et kunnolla tunne keskustelukumppaniasi, niin on tärkeää huomioida ettei omalla toiminnallaan aiheuta toiselle mielipahaa. Yleisesti ei kannata udella keneltäkään liian henkilökohtaisia ja arkaluontoisia asioita tai puhua arvostelevalla tai huonoa makua osoittavalla tavalla. Koskaan ei voi olla täysin tietoinen toisen kokemuksista ja menneisyydestä. Lapsettoman kohdalla ei voi tietää onko hän valinnut olla lapseton vai johtuuko lapsettomuus elämän olosuhteista. 

Lapsettoman voi olla vaikea pukea sanoiksi, miltä lapsettomuuden kokemus tuntuu. Tunteet saattavat olla hyvin ristiriitaisia ja muiden ihmisten suhtautumisen pelkääminen voi tehdä puhumisesta vaikeaa. Kun lasta ei kuulu – läheisen opas -opaskirjassa kerrotaan kuinka lähestyä tahattomasti lapsetonta empaattisesti.

Kuuntelemisen ja keskustelemisen lisäksi tahattomasti lapsettomia voi tukea monilla muilla keinoilla. Tahattomasti lapsettomien hyvinvointia edistävää työtä voi tukea yksittäisillä lahjoituksilla. Liittymällä Lapsettomien yhdistys Simpukan kannatusjäseneksi tuet työtä tahattomasti lapsettomien hyväksi.