Simpukan nimen etymologia: Toteutumaton lapsitoive voi saada lasta toivovan sulkeutumaan kuoreensa kuin simpukka. Ajan myötä ja tukea saatuaan simpukka voi avautua ja sen sisältä löytyä helmi. Helmi saattaa tarkoittaa esimerkiksi uusia suunnitelmia tai elämänsuunnan löytymistä.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaatio. Vuonna 1988 perustettu Simpukka edistää lapsettomien asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin. Simpukan tavoitteena on, että Suomessa jokainen tahattoman lapsettomuuden kohtaava saa apua ja tukea. Pidämme lapsettomien puolia ja työskentelemme sen eteen, että huomenna asiat olisivat paremmin.

Simpukka ajaa muun muassa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen laillistamista, hedelmöityshoitojen resurssien lisäämistä, tasa-arvoisen lapsiperheellistymisen mahdollistumista ja psykososiaalista tukea osana lapsettomuuden hoitopolkua. Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella. 

Tahaton lapsettomuus

Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, joka vaikuttaa yksilön kehoon, mieleen, ihmissuhteisiin, talouteen ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Tahaton lapsettomuus on yleistä: Suomessa joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Lukuina määrän on arvioitu olevan 300 000.

Tahattoman lapsettomuuden taustalla voi olla terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Tahaton lapsettomuus koskettaa nais-miespareja, naispareja ja miespareja sekä itsellisiä naisia ja miehiä. Tahaton lapsettomuus on usein yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä. Tahattoman lapsettomuuden kokemus on kaikille sama riippumatta sen taustalla olevista syistä ja elämäntilanteista. Lue lisää: Mitä lapsettomuus on.

Vertaistuki Simpukassa

Simpukka on tahattomasti lapsettomien yhteisö. Simpukka tarjoaa kaikille avointa vertaistukea tahattoman lapsettomuuden kokemukseen kasvokkain ja verkossa. 

Kauttamme on mahdollista tavata toisia samanlaisessa tilanteessa olevia: lasta toivovia, hoidoissa käyviä, lapsen saaneita tahattoman lapsettomuuden kokeneita, lahjasoluperheitä, lapsenlapsettomia, lahjasolualkuisia ja yksin- tai kaksineläviä. Simpukka tarjoaa mahdollisuuksia vertaistukeen vertaistukiryhmissä, Facebook-ryhmissä ja vertaischateissa. Tieto siitä, että muut käyvät läpi samoja asioita ja ymmärtävät, helpottaa omaa oloa.

Simpukka tarjoaa kaikille avointa vertaistukea tahattoman lapsettomuuden kokemukseen kasvokkain ja verkossa. Lue vertaistuen muodoista Vertaistuki Simpukassa -sivulta.

Tarinoita lapsettomuudesta

Simpukka kerää ja jakaa vuoden tahatonta lapsettomuutta kokeneiden tarinoita. Tarinoita julkaistaan Tarinoita lapsettomuudesta -blogissa. Lue lisää: Tarinoita lapsettomuudesta.

Helminauha-hanke

Simpukan Helminauha-hanke tuottaa tietoa ja tukea lahjasolujen avulla lasta toivoville ja lapsen saaneille perheille, lahjasolutaustaisille henkilöille ja ammattilaisille. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta helminauha.info.

Liity jäseneksi

Simpukan toiminta on kaikille avointa ja ilmaista. Tarjoamme verkkoluentoja, vertaistukea, sähköisen uutiskirjeen sekä verkkosivuilta vapaasti ladattavia esitteitä tahattomasta lapsettomuudesta. 

Simpukalla on noin 1300 jäsentä. Toimintamme tavoittaa vuosittain useita tuhansia tahatonta lapsettomuutta kokevia, heidän läheisiään ja ammattilaisia. Simpukan jäsenenä tuet tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä sekä saat kotiisi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Simpukka-lehden.

Lahjoita Simpukalle

Lahjoita Simpukalle ja tue tahatonta lapsettomuutta kokevien hyvinvointia! Varat käytetään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseen psykososiaalisen tuen avulla sekä lapsettomuustietoisuuden edistämiseen. Varat käytetään esimerkiksi toteuttamalla luento- ja kurssitoimintaa sekä tukemalla vertaistukiryhmiä. Varoilla myös tuotetaan materiaaleja ja koulutetaan ammattilaisia tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä. Lue lisää: Lahjoita Simpukalle. 

Ota yhteyttä

Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.  Yhdistyksessä on seitsemän työntekijää. Simpukan toiminnanjohtajan Piia Savion ja muun henkilökunnan yhteystiedot löytyvät yhteystiedotsivulta

Mediayhteistyö

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaatio. Ajamme muun muassa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen laillistamista, hedelmöityshoitojen resurssien lisäämistä, tasa-arvoista lapsiperheellistymisen mahdollistamista ja psykososiaalista tukea osana lapsettomuuden hoitopolkua. Annamme mielellämme asiantuntijahaastatteluja.

Simpukan mediavertaisten listalla on useita eri elämäntilanteissa olevia tahattoman lapsettomuuden kokeneita. Välitämme yhteystietoja medialle. Mediayhteistyö ja haastattelupyynnöt hanna.parviainen@simpukka.info.

Simpukan hallitus 2024–2025

Simpukan puheenjohtajana toimii Salli Moilanen. Hallituksen jäseninä toimivat Elina Karppinen, Aura Kostiainen, Hanne Mustiala, Jussi Salminen, Reeta Ahola, Eero Varila, Riikka Viitala ja Pyry Young.  

Simpukka-lehti

Simpukka ry:n jäsenlehti Simpukka ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Katso tästä Simpukka-lehden mediakortti.

Simpukka-lehti tarjoaa tahattomaan lapsettomuuteen liittyviä henkilöhaastatteluja, kolumneja, tutkimustietoa, vaikuttamistyön kuulumisia ja vertaistukea. Saat lehden liittymällä Simpukan jäseneksi tai tilaamalla pelkän Simpukka-lehden vuosikerran.

Verkostot

Simpukka tekee yhteistyötä erityisesti sellaisten toimijoiden kanssa, joiden toimintaan kuuluu tahattomasti lapsettomia ja jotka toimivat heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Simpukan yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Monimuotoiset perheet -verkosto, Väestöliitto ja Sateenkaariperheet ry. Kaikki yhteistyökumppanit löytyvät yhteistyösivulta.

Rahoitus

Simpukan toimintaa rahoittaa muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Historiaa

 • 1988 Saisimmepa Lapsen ry perustetaan. Ensimmäinen jäsentapaaminen Kuopiossa.
 • 1992 Yhdistyksen nimi muutetaan Lapsettomien tuki ry:ksi. Yhdistys alkaa lähettää jäsentiedotteen neljä kertaa vuodessa.
 • 1993 Puhelinpäivystys käynnistyy.
 • 1994 Lapsettomien lauantaita vietetään ensimmäistä kertaa Helsingissä. Yhdistykselle vuokrataan toimitila Helsingistä. 
 • 1995 Haikara-lehti ilmestyy ensimmäistä kertaa. Vertaistukiryhmiä on 10 paikkakunnalla. 
 • 1996 Yhdistyksen internetsivu avataan. 
 • 1997 Tyhjän sylin messu järjestetään ensimmäistä kertaa Lahdessa.
 • 2000–2005 Yhdistys saa RAY:lta rahoituksen Simpukka-projektille ja yhdelle projektityöntekijälle. 
 • 2001 Vertaistukiryhmiä kokoontuu 12 paikkakunnalla. Vertaistukijoiden koulutukset käynnistyvät.
 • 2006 Yhdistyksen nimeksi muutetaan Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja lehden nimeksi Simpukka. RAY myöntää yhdistykselle yleisavustuksen. Simpukkaan palkataan toiminnanjohtaja. Toimisto muuttaa Tampereelle. 
 • 2007 Hedelmöityshoitolaki tulee voimaan. 
 • 2008 Lapsettomien Simpukka-viikkoa vietetään ensimmäisen kerran. 
 • 2009 RAY myöntää yleisavustuksen. Simpukkaan palkataan järjestösihteeri. Fertility Europe -kattojärjestö perustetaan. Helminauha-verkosto lahjasoluperheille perustetaan. 
 • 2010 Simpukan ensimmäinen strategia tulee voimaan.
 • 2012 RAY myöntää avustuksen vertaistukikoordinaattorin palkkaamiseksi. 
 • 2013 Facebookiin perustetaan ensimmäiset vertaisryhmät. Yksin ja kaksin elävien SYKE-verkosto perustetaan. 
 • 2014 RAY myöntää vuonna 2012 perustetulle parisuhteiden SimpukkaParit-projektille kolmivuotisen avustuksen.
 • 2016 Ensimmäinen European Fertility Week järjestetään.  
 • 2018 Simpukkaan palkataan viestintäsuunnittelija.
 • 2019 Simpukka saa kolmivuotisen rahoituksen lahjasoluperheiden Helminauha-hankkeelle. Hankkeeseen palkataan hankesuunnittelija ja hankevastaava.
 • 2021 Simpukka saa Paikka auki -avustusohjelman vuoden mittaisen rahoituksen. Rahoituksella palkataan järjestötyöntekijä. 
 • 2022 Helminauha-hanke saa kolmivuotisen jatkokauden. Myös Paikka auki -avustusohjelma saa jatkoa. 
 • 2023 Simpukka täyttää 35 vuotta, Lapsettomien Simpukka-viikko 15 vuotta ja Simpukan yksin ja kaksin elävien, lopullisesti lapsettomien SYKE-verkosto 10 vuotta. Simpukan verkkosivut uudistuvat.
 • 2024 Lapsettomien lauantai täyttää 30 vuotta.