Simpukan hallitus 2024–2025

Simpukka ry:n syyskokouksessa 2.12.2023 valittiin Simpukalle uusi hallitus kaudelle 2024–2025. Kokouksessa äänestettiin ehdokkaiden joukosta uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäseniksi valittiin Reeta Ahola, Elina Karppinen, Aura Kostiainen, Hanne Mustiala, Jussi Salminen, Eero Varila, Riikka Viitala ja Pyry Young. Simpukan puheenjohtajaksi valittiin Salli Moilanen.

Puheenjohtajan tavoitat osoitteesta salli.moilanen(at)simpukka.info. Simpukan toiminnanjohtajan tavoitat osoitteesta piia.savio(at)simpukka.info.

Simpukan hallituksen ja henkilökunnan jäseniä.

Kuvassa on osa Simpukan henkilökunnasta ja hallituksesta syyskokouksessa 2.12.2023.

Simpukan hallituksen tehtävät

Simpukan hallitus valitaan Simpukan sääntömääräisessä syyskokouksessa. Yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet. Simpukan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuudesta kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet. 

Simpukan hallituksen jäsenillä on monipuolinen kokemus tahattomasta lapsettomuudesta ja Simpukan toiminnasta. Kaikkia hallituksen jäseniä yhdistää vahva motivaatio ja innostus tehdä työtä lapsettomien hyvinvoinnin eteen. 

Hallituksessa jokainen hallituksen jäsen voi hyödyntää omaa asiakohtaista osaamistaan. Oma osaaminen tai kokemusasiantuntijuus voi liittyä esimerkiksi lopulliseen lapsettomuuteen, lahjasoluihin, sijaissynnytykseen, miesten lapsettomuuteen tai hedelmöityshoitoihin.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistystä yhdistyslain ja asetusten sekä yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Hallitus on toimeenpaneva ja valmisteleva elin. Ylintä valtaa yhdistyksessä käyttää sääntömääräinen tai ylimääräinen kokous. Hallituksen tulee toimia hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa varmistaa, että 

  • yhdistyksen tarkoitusta edistetään asianmukaisesti ja jäsenkokousten ja hallituksen päätösten mukaisesti.
  • yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti.
  • resurssit ovat riittävät.
  • yhdistyksen toimintaa johdetaan asianmukaisesti.
  • yhdistyksen tulevaisuus on vakaa.

”Hallituksen tärkein tehtävä on järjestön tulevaisuuden varmistaminen.” Heikki Lehmusto, Boardman-osaamisverkosto.