Kuinka auttaa lapsetonta?

Lapsettoman kohtaaminen tuntuu useimmille vaikealta. Aihe on yksityinen ja herkkä, ja reaktiot voivat olla odottamattomia. Muutamia lapsettomien antamia neuvoja noudattamalla kanssakäyminen helpottuu.

  1. Kuuntele: Anna lapsettoman kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Läsnäolo on usein puhetta tärkeämpää. Liika kysely voi tuntua ahdistavalta.
  2. Anna lapsettoman näyttää tunteensa. Joskus lapsia saaneiden tai lasten kohtaaminen voi synnyttää vahvojakin tunteita. Niiden hyväksyminen helpottaa teitä molempia.
  3. Jos lapseton loukkaantuu, etkä tiedä miksi, kysy. Avoin keskustelu ja toisen tunteiden kunnioittaminen on tärkeää.
  4. Kerro tunteistasi. Läheiselläkin on oikeus suruun. Muista kuitenkin, että lapsettomuuden suru koskettaa ennen kaikkea itse lapsetonta.
  5. Älä neuvo tai rohkaise. Hyvää tarkoittavat neuvot ja opettavaiset tarinat tai kertomukset lapsettomien raskaaksi tulosta usein loukkaavat.
  6. Älä sulje lapsetonta ulos. Kutsu lapseton mukaan juhliin ja tapahtumiin, kuten muutkin läheisesi. Älä loukkaannu, jos lapseton kieltäytyy kutsusta. Jokainen tietää itse voimavaransa parhaiten.
  7. Kerro lapsistasi kuten muillekin, mutta kunnioita lapsettoman tunteita.
  8. Varo kyselemästä liikaa ja käyttämästä moittivia tai huonoa makua osoittavia ilmaisuja, kun et tiedä seurueessa olevien taustoja. Harvoin voit olla varma, onko seurueessa olevien sinkkujen tai parien lapsettomuus valinta vai olosuhde.

Auta lapsettomia näin

Joskus tuntuu, että kuunteleminen ei riitä, vaan läheinen haluaa auttaa enemmän. Lapsettomia voi tukea monella eri tavalla.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n kannatusjäsenyys ja vapaaehtoistoiminta tarjoavat tapoja tukea lapsettomia ja lisätä yhteiskunnan tietoisuutta lapsettomuudesta. Lue lisää: Simpukan jäsenyys ja Vertaistuki Simpukassa.

Voit myös lahjoittaa Simpukan tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin eteen tehtävälle työlle. Lue lisää: Lahjoita Simpukalle.

Sukusolujen lahjoittaminen on konkreettinen tapa auttaa. Lue lisää sukusolujen lahjoittamisesta Helminauha-hankkeen sivuilta: Lahjasolujen avulla lapsiperheeksi.

Simpukka on tuottanut Kun lasta ei kuulu – läheisen opas -nimisen oppaan tahattomasti lapsettoman läheiselle.