Tahaton lapsettomuus muuttaa kokemuksen elämästä

Tahaton lapsettomuus on kriisi, joka myllertää kokemuksen elämästä ja minuudesta. Lapsettomuuskriisiä läpikäydessä herää monenlaisia tunteita, jotka voivat vaihdella kriisin eri vaiheissa ja tilanteissa. 

Lapsettomuuden kokemus on monille sen kohtaaville raskas ja vaikea asia. Lapsettomuuskriisi eroaa monista muista elämän kriiseistä.

Millainen kriisi lapsettomuuskriisi on? Mikä sille on tyypillistä? Minkälaiset asiat voivat auttaa lapsettomuuskriisin kanssa pärjäämisessä? Mitkä asiat tukevat vaikeassa elämäntilanteessa jaksamista? Missä vaiheessa lapsitoiveesta pitää tai kannattaa päästää irti, jos lapsitoive ei näytä toteutuvan? 

Näihin kysymyksiin löytää vastauksia Simpukan YouTube-kanavalla julkaistuista asiantuntijaluennoista. Luennot näkyvät myös tällä sivulla upotettuna.

Terhi Vihkon luentosarja tahattomasta lapsettomuudesta

Psykologi ja psykoterapeutti Terhi Vihko on toteuttanut yhteistyössä Simpukka ry:n kanssa tahattoman lapsettomuuden kokemukseen liittyvän luentosarjan. Vihko on työskennellyt pitkään lapsettomuuteen liittyvien kysymysten parissa. 

– Lapsettomuuskriisiin liittyy tyypillisesti mielen ja kehon kuormitusta. Olisi tärkeää, että kriisiä läpikäyvä tunnistaisi, miten kuormitus vaikuttaa itseen. Tunnistamisen kautta kriisistä selviytyminen ja oikeanlaisen tuen saaminen voivat helpottua, sanoo Terhi Vihko. 

Vihko jakaa videoilla havaintoja ja ajatuksia lapsettomuuskriisin luonteesta ja siitä selviytymisestä. Hän nostaa esille tutkimustietoon sekä hänen omaan ammatilliseen kokemukseensa perustuvia havaintoja.

Kolmen luennon sarjan luennot ovat nimeltään Lapsettomuuskriisi, Tukea lapsettomuuskriisistä selviytymiseen ja Lapsitoiveesta luopuminen. Keskimäärin 20 minuutin mittaiset videot löytyvät Simpukan YouTube-kanavalta ja upotettuna tältä sivulta. 

Lapsettomuuskriisi

Tahaton lapsettomuus on kriisi, joka myllertää usein kokemuksen elämästä ja minuudesta. Se koettelee perusluottamusta elämään ja koskettaa myös käsitystä omasta identiteetistä. 

Terhi Vihko kertoo luennossa lapsettomuuskriisistä, mikä lapsettomuuskriisille on tyypillistä ja minkälaiset asiat tekevät kriisistä yksilöllisen. Hän puhuu myös lapsettomuuskriisiin erityispiirteistä eli siitä miksi lapsettomuuden kokemus on monille sen kohtaaville niin raskas ja vaikea asia, ja mikä erottaa sen monista muista elämän kriiseistä.

Tukea lapsettomuuskriisistä selviytymiseen

Lapsettomuuskriisiä läpikäydessä herää monenlaisia tunteita ja siinä on monenlaisia vaiheita. Terhi Vihko kertoo luennossa siitä, millaiset asiat voivat auttaa lapsettomuuskriisin kanssa pärjäämisessä ja tukevat vaikeassa elämäntilanteessa jaksamista.

Lapsitoiveesta luopuminen

Missä vaiheessa lapsitoiveesta pitää tai kannattaa päästää irti, kun lapsitoive ei näytä toteutuvan? Lapsitoiveesta luopumiseen liittyy vahvasti päätöksen tekeminen. Päätöksen pohtiminen voi olla pitkä prosessi. Kysymys siitä, milloin toiveesta pitäisi päästää irti, voi kypsyä mielessä vuosia.

Terhi Vihko kertoo luennossa lapsitoiveesta luopumisesta sekä asioista, joiden tiedetään olevan avuksi toiveesta luopumisen herättämien tunteiden käsittelyssä. Hän nostaa esille asioita, jotka voivat auttaa elämän rakentamisessa silloin, kun toive vanhemmuudesta ei toteutunutkaan. 

Lahjoituksilla tietoa ja tukea

Videot on toteutettu Simpukan saamilla lahjoitusvaroilla. Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty muun muassa lahjoittamalla suoraan Simpukan tilille, MobilePaylla tai hyvänvälitystoimisto Lahjoittamon verkkosivujen kautta. 

– Haluamme sydämellisesti kiittää kaikkia lahjoittaneita. On tärkeää, että lahjoitusvarojen avulla voimme tarjota tukea mahdollisimman monelle tahatonta lapsettomuutta kokevalle. Nämä verkkoluennot ovat vuoden 2025 loppuun asti YouTube-kanavallamme tuomassa tietoa, tukea ja lohtua lapsettomuuden kohdanneille ja heidän läheisilleen, iloitsee Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio.

Lahjoita Simpukalle

Haluatko tukea tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä? 

Tee lahjoitus Simpukka-yhdistykselle tilisiirtona

  1. Merkitse saajaksi Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
  2. Tilinumero IBAN: FI18 4726 0010 1564 25 (SWIFT: POPFFI22)
  3. Kirjoita viitteeseen ”Lahjoitus”

Tee lahjoitus Simpukka-yhdistykselle MobilePaylla

  1. Kirjaudu MobilePay-sovellukseen.
  2. Valitse haluamasi summa ja syötä numero 42937.
  3. Lisää kommentti ”Lahjoitus”.

Voit myös lahjoittaa Simpukalle hyvänvälitystoimisto Lahjoittamon kautta: Simpukka Lahjoittamossa.

Lisätietoja: Lahjoita Simpukalle  

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoa ja tukea tahattomasta lapsettomuudesta. Suomessa joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Tahatonta lapsettomuutta kokeva ei ole yksin.