Tahaton lapsettomuus nuorena

Jotkut saavat jo hyvin varhaisessa vaiheessa elämäänsä tietää, että biologisten lasten saaminen tulee olemaan haastavaa tai jopa mahdotonta. Useimmiten tahattoman lapsettomuuden tilanne tulee eteen vasta silloin, kun lapsitoive on ajankohtainen. On pysäyttävää saada tieto lasten saamisen haasteista jo ennen kuin lapsitoive on ajankohtainen. 

Tahattoman lapsettomuuden taustalla voi olla monenlaisia syitä ja tilanteita. Lasten saamisen vaikeudet voivat johtua sairaudesta, kehon anatomiasta tai elämäntilanteesta. Sairaus, tai sen lääkitys ja hoito, voivat estää tai vaikeuttaa lapsen saamista. Joskus taustalla voivat olla kehon anatomiset syyt, kuten kohdun puuttuminen tai vakavan sairauden takia tehty kohdunpoisto.

Tahaton lapsettomuus koskettaa myös joitain intersukupuolisia ja sukupuolensa korjanneita henkilöitä. Miehillä lapsettomuuden syynä voi olla esimerkiksi siittiöiden puuttuminen, kivestulehdukset tai hormonaaliset syyt. Fysiologisten syiden lisäksi lapsettomuus voi olla myös elämäntilanteesta johtuvaa, esimerkiksi silloin, kun sopivaa kumppania ei ole tai kumppani ei halua lapsia. Erilaisiin lapsettomuusdiagnooseihin ja lapsettomuussanastoon voit tutustua lisää Simpukan lapsettomuussanastosivulla. Terveyskylä.fi -sivuilla voi tutustua lisää lisääntymisterveyteen ja hedelmällisyyteen vaikuttaviin tekijöihin.

Lapsettomuus on monille kriisi

Tahaton lapsettomuus voi olla suuri kriisi, vaikka toive lapsesta ei olisi itselle ajankohtainen. Osa tahattomasti lapsettomista saa tietää jo hyvinkin nuorena, että oma sairaus tai muu terveydellinen syy voi vaikeuttaa biologisen lapsen saamista tai tehdä siitä mahdotonta. 

Terveydelliset haasteet ovat itsessään kuormittavia. Niiden lisäksi tieto lapsettomuudesta voi tuntua todella vaikealta asialta, johon liittyy paljon käsiteltäviä ajatuksia. Tahaton lapsettomuus voi vaikuttaa paljonkin omaan käsitykseen itsestä. Tieto lapsettomuudesta voi herättää kysymyksiä omasta sukupuoli-identiteettistä ja seksuaalisuudesta. 

Monet saattavat pohtia omaa sukupuoltaan uudesta näkökulmasta, kokea erilaisuutta omasta kehostaan tai tuntea pettymystä siitä, ettei oma keho täytä omia odotuksia. Tahaton lapsettomuus voi vaikuttaa myös ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Tulevaisuus voi tuoda tullessaan asioita, joita ei välttämättä ollut odottanut ja joihin ei voi itse vaikuttaa. 

Muutoksiin sopeutuminen vaatii aikaa. On tärkeää olla itselleen armollinen ja löytää itselleen juuri ne keinot, jotka helpottavat omaa oloa ja auttavat käsittelemään mielen päällä olevia asioita. 

Nuori, älä jää yksin!

Simpukka muistuttaa, ettet ole yksin. Tahaton lapsettomuus on valitettavan yleistä eli samankaltaisessa tilanteessa olevia on paljon muitakin. Suomessa yksi viidestä hedelmällisessä iässä olevista kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Onneksi tukea ja tietoa on saatavilla. 

Tällä sivulla saat tietoa nuorten lapsettomuudesta ja voit lukea tahattomasti lapsettomien nuorten kokemuksista. Lisäksi saat tietoa siitä, mistä apua ja tukea voi saada. Myös nuoren läheiselle on oma vinkkilista siitä, kuinka tukea nuorta tahattoman lapsettomuuden kokemuksen kanssa.


Ajatuksia heiltä, jotka ovat saaneet tietää nuorena lapsettomuudestaan

“Oli opittava uskomaan, että minun on mahdollista saada lapsi lahjoitetulla munasolulla tai vaikka adoption kautta, mutta luonnollisin keinoin ei. Nyt olen puhunut asiasta jo sen verran kauan, että asia ei tunnu enää maailmanlopulta.” -Veronica Verho (Vuorensola, Apu-lehti, 17.12.2022)

”Kun saa kuulla, ettei kehoni pysty tähän, miettii, mikä mä sitten oon. Mitä on ylipäätään naiseus?” -Carolina Nystén (Salo, Yle, 4.9.2023)

“Uskon, että suurin osa ihmisistä kokee jälkipolven raskausutelua. Joillekin se on arka paikka. Milloin teette lapsia? Milloin tulee pikku-Lakko? Toivon, että tämänkaltaiset kyselyt loppuvat kaikkien kohdalla.” -Lakko eli Eric Savolainen (Rintala, Kaksplus, 20.04.2021)

Tahaton lapsettomuus voi herättää monenlaisia tunteita

 • Yksinäisyys
 • Häpeä
 • Suru ja luopumisen haikeus
 • Riittämättömyyden tunne
 • Tiedon puute – monta kysymystä, joihin joutuu etsimään itse vastauksia
 • Vähätellyksi tuleminen
 • Lapsettomuuden vaikutus naiseuden, miehuuden ja minuuden kokemukseen
 • Vaikutus ihmissuhteisiin, kuten seurusteluun tai perhesuhteisiin
 • Ahdistus ja epävarmuus tulevaisuudesta
 • Ulkopuolisuuden tunne kaveripiirissä, perheessä, työpaikalla
 • Tunteet ja ajatukset,  jotka liittyvät omaan lapsettomuusdiagnoosiin tai hedelmällisyyteen vaikuttavaan terveydentilaan

Keskusteluapua nuorille

Tieto tahattomasta lapsettomuudesta on monille vaikea asia, jolla voi olla suuria vaikutuksia elämään. Lapsettomuus voi aiheuttaa kriisiä ja huolta tulevaisuudesta. Järkyttävällä tai äkillisellä asialla voi olla myös toimintakykyä heikentäviä vaikutuksia elämään, kuten kykyyn keskittyä arjen asioihin, koulunkäyntiin ja työn tekemiseen sekä, kiinnostukseen harrastuksia ja ihmissuhteita kohtaan. (Punainen risti) 

Kun tapahtuu jotain yllättävää tai traumaattista, mieli saattaa reagoida siihen hyvin vaihtelevasti. Jotkut haluavat heti puhua asian tai tapahtuman yksityiskohdista. Toiset ovat hiljaisia ja käsittelevät huoliaan ja ajatuksiaan itsenäisesti. Jotkut puolestaan osoittavat näkyvästi olevansa surullisia tai vihaisia. Joidenkin aktiivisuus voi yllättäen lisääntyä ja jotkut haluavat jatkaa elämäänsä kuin mitään muutosta ei olisi tapahtunut. (Traumaterapiakeskus) 

Tahaton lapsettomuus ja tiedosta mahdollisesti aiheutunut kriisi on iso asia käsiteltäväksi. Tunteiden ja ajatusten käsittelyyn kannattaa antaa aikaa. Kaikkia asioita ei välttämättä pysty ratkaisemaan tai muuttamaan, mutta niiden kanssa voi opetella elämään. Tärkeintä on tukea omaa hyvinvointia ja antaa itselleen aikaa käsitellä tunteita, joita oma tilanne ja tahaton lapsettomuus herättää. 

Mieli ry:n sivuilta löytyy valtavasti tietoa ja vinkkejä omien tunteiden ja ajatusten käsittelemiseen. Esimerkiksi sivulla Nuorten kriisit kerrotaan keinoja siihen, kuinka helpottaa omaa oloa ja selvitä vaikeasta elämäntilanteesta. Sivulla Paha olo vaatii huomiota on tietoa pahan olon tunnistamisesta. Jos paha olo pitkittyy, niin kannattaa hakea apua. Kaikki tunteet ovat normaaleja reaktioita muutoksiin elämässä, eikä tunteista sinänsä tarvitse pyrkiä eroon. Sen sijaan omaan mielialaan voi vaikuttaa arkisilla keinoilla, kuten tekemällä mielekkäitä asioita ja puhumalla muiden kanssa mieltä painavista asioista.

Hae matalalla kynnyksellä apua

Kuormittavassa tilanteessa ei kannata jäädä yksin.

Tässä vinkkinä muutama paikka, joista voit hakea matalalla kynnyksellä keskusteluapua:

Jos jokin asia omassa hyvinvoinnissa mietityttää, niin apua saa ensisijaisesti oman asuinpaikkakunnan terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai oppilaitoksen terveydenhuollosta.

Simpukalla on monipuolista vertaistukea, jossa voit löytää toisia tahatonta lapsettomuutta kohdanneita.

Simpukan ja Helminauha-hankkeen puhelinneuvonnassa saa tukea tahattoman lapsettomuuden kokemuksen käsittelyyn. Puhelinneuvonta palvelee keskiviikkoisin klo 12–14.

Nettinuorisotalo Netari tarjoaa kahdenkeskistä keskustelutukea luotettavan aikuisen kanssa. Netari-sivulla on myös mahdollista tavata kavereita ja keskustella avoimissa chat-keskusteluissa. Nettinuorisotalo Netari on osa digitaalista Pelastakaa Lapset toimintaa.

Anonyymissä Sekasin-chatissa voi keskustella luottamuksellisesti yleisesti kaikista mieltä painavista asioista. Sekasin-chat on on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille.

Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa anonyymiä ja luotettavaa keskusteluapua ympäri vuorokauden.  
Kriisipuhelin auttaa tilanteissa, jolloin elämässäsi on käynnissä isoja muutoksia, sinulle on tapahtunut jotain järkyttävää, tarvitset apua kuormittavan asian käsittelemiseen, kärsit itsetuhoisista ajatuksista, sinun on paha olla tai olet huolissasi läheisestäsi. 

Mitä tehdä, jos jokin asia hedelmällisyysterveydessä mietityttää? 1. Huoli herää jostain hedelmällisyyteen tai terveyteen liittyvästä asiasta. 2. Älä jää yksin. Puhu asiasta jollekin luotettavalle ja turvalliselle henkilölle. 3. Tarvittaessa hakeudu terveydenhuollon piiriin, esimerkiksi oman asuinpaikkakuntasi terveyskeskukseen, työterveyteen tai kouluterveydenhuoltoon. 4. Mahdollisesti jatkotutkimukset voivat jatkua erikoissairaanhoitoon, kuten gynekologille, urologille, naistentautien poliklinikalle tai hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalle. 5. Mikäli toive lapsesta on ajankohtainen, niin voit lukea lisää lapsettomuushoitoprosessista verkkosivujen osiossa: Lapsettomuuden hoito: potilaalle.

Tietoa ja tukea

Tieto omasta tilanteesta voi joissain tapauksissa helpottaa oloa ja auttaa ymmärtämään itseään paremmin. Alla olevalla listalla on muutama sivusto, joista voi olla apua omaan tilanteeseen. Monella sivustolla on tarjottu tietoa ja tukea, jotta kenenkään ei tarvitsisi jäädä tilanteensa kanssa yksin.

Läheinen: Näin voit tukea tahatonta lapsettomuutta kokevaa nuorta

 1. Huomioi ja anna hänelle aikaa tavallista enemmän. Empaattinen ja ymmärtäväinen lähestyminen luovat turvallisen tilan kohtaamiselle. 
 2. Ole avoin keskusteluille. On tärkeää kuunnella rauhassa ja olla läsnä silloin, kun nuori haluaa avautua tilanteestaan. 
 3. Hanki tietoa nuoren tilanteesta ja tahattomasta lapsettomuudesta. Keskustelu asiasta nuoren kanssa on sujuvampaa, kun olet perehtynyt keskusteltavaan aiheeseen.
 4. Anna nuorelle tilaa tunteiden käsittelyyn.  
 5. Hyväksy nuoren kaikki tunteet ja ilmaise se hänelle myös ääneen. Kaikki tunteet ovat sallittuja, myös viha, suru ja pettymys. 
 6. Kuuntele mitä nuori kertoo sinulle. Millaisia ajatuksia ja pelkoja hänellä on? Anna hänen kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Läsnäolo on usein puhetta tärkeämpää. 
 7. Kerro omista tunteistasi. Läheiselläkin on oikeus omaan suruunsa. Muista kuitenkin, että lapsettomuuden suru koskettaa ennen kaikkea itse lapsetonta.
 8. Vältä ratkaisukeskeisiä lauseita tai liiallista neuvomista. Liiallinen neuvominen, kauhistelu tai vähättely voivat satuttaa vain entistä enemmän. Monet tahatonta lapsettomuutta kokevat toivovat, ettei neuvoja jaettaisi varsinkaan silloin, jos neuvojalla ei ole asiasta tarpeeksi tietoa tai ymmärrystä.
 9. Jos nuori loukkaantuu, etkä tiedä miksi, kysy. Avoin keskustelu ja toisen tunteiden kunnioittaminen on tärkeää.
 10. Nuori voi hakea apua ja tukea muualta, kuten kavereiltaan, somesta tai terveydenhuollosta. Kunnioita näitä nuoren keinoja tuen saamiseksi. 

  ♥ Kerro tahatonta lapsettomuutta kokevalle nuorelle, että hän on kokonainen ja rakastettava. Ihminen tulisi aina nähdä kokonaisuutena, jossa on paljon muitakin puolia kuin lapsettomuus.

Simpukan lista nuorelle: katsottavaa, kuunneltavaa ja luettavaa

Tarinoita lapsettomuudesta

Simpukan verkkosivuilla on Tarinoita Lapsettomuudesta -kirjoituksia. Alla on listattu niistä muutama, joissa käsitellään tahatonta lapsettomuutta nuoren ihmisen näkökulmasta:


Henkilöitä, jotka ovat puhuneet tahattomasta lapsettomuudestaan julkisesti

 • Veronica Verho on saanut nuorena munasarjojen vajaatoiminnan diagnoosin. Hän on tehnyt sisältöä tahattomasta lapsettomuudesta Instagramiin ja Youtubeen nimimerkillä @mariieveronicaofficial. Youtube-videoissa Kirje lapselleni Verho jakaa koskettavasti tunteitaan tahattomasta lapsettomuudesta lukemalla kirjoittamansa kirjeen syntymättömälle lapselleen. Kaikki tunteet ovat tervetulleita -videon kohdasta 18:27 eteenpäin Verho sanoittaa omaa lapsettomuuden hyväksymisen prosessiaan. Verho toteaa, että jokaisella on oikeus surra läpi kaikki ne tunteet, joita tahaton lapsettomuus itsessä herättää.
 • Tubettaja Lakko eli Eric Savolainen on jakanut videoillaan ajatuksia hänen ja puolisonsa keskenmenokokemuksista. Videossa Todella raskaat menetykset ja Q&A-videon kohdassa 14:32–17:56 Lakko kertoo heidän rankoista keskenmenokokemuksistaan.
 • Sara Inkala on kätilöopiskelija, joka tekee Instagramiin ja TikTokiin sisältöä nimimerkillä @sarainkala. Somekanavillaan Inkala tekee sisältöä arjesta ja kätilöopinnoista, kertoo äidiksi tulemisesta sekä jakaa ajatuksiaan omasta tahattoman lapsettomuuden kokemuksestaan.
 • Joonas Pesonen tekee nimimerkillä @pesojoonas sisältöä Instagramiin, jossa hän käsittelee miehen paikkaa yhteiskunnassa, seksuaalisuutta, seksuaalikasvatusta ja -terveyttä sekä lapsettomuutta miehen näkökulmasta.
 • Podcastaaja ja kirjailija Kia Arpia tunnetaan myös Bella Table -ruokablogin kirjoittajana. Arpia on puhunut tahattomasta lapsettomuudesta Instagram-tilillään @kiaarpia.
 • Viena K kirjoittaa Yksi tarina lapsettomuudesta -blogikirjoituksessa tahattomasta lapsettomuudesta ja lapsitoiveestaan. Viena on puhunut avoimesti lapsettomuudestaan myös omalla Instagram-tilillään @viena_k. Nykyään heillä on puolisonsa kanssa lapsettomuushoitojen avulla saatu lapsi.
 • Sara Forsberg on jakanut Youtube-kanavallaan videon I’m genetically male (suom. Olen geneettisesti mies). Englanninkielisellä videolla Forsberg kertoo intersukupuolisuudestaan ja jakaa kokemuksiaan aiheeseen liittyen. Forsbergia voi seurata myös Instagramissa nimimerkillä @sara4sberg.

Videoita ja tv-ohjelmia


Podcasteja


Kirjoja

 • Heli Pruuki, Raili Tiihonen & Minna Tuominen: Toisenlainen tie (2015).
 • Marie Aubert: Mikään ei voisi olla paremmin (2023). 
 • Anne Ignatius: Joka kymmenes nainen – elämä endometrioosin kanssa (2018).  
 • Maaret Kallio: Voimana toivo (2020).
 • Heini Maksimainen. Vauvattomuusbuumi (2019).
 • Vaula Helin & Paula Ojanen: Jatulintarha – lisääntymisemme oudot polut (2021). 

Lisää lapsettomuusaiheisia kirjasuosituksia löytyy Simpukan kirjalistalta.


Haluatko saada lapsia tulevaisuudessa? Nämä 9 asiaa sinun olisi hyvä tietää. Avaa kuva pdf-tiedostona alla olevasta painikkeesta:

Lähteet

Mieli ry. Minulla on paha olo.
Mieli ry. Paha olo vaatii huomiota.
Punainen risti. Lapsen tai nuoren auttaminen kriisitilanteessa.
Traumaterapiakeskus. Miten autat lasta kriisitilanteessa.