Lisätiedot ja median haastattelupyynnöt hanna.parviainen@simpukka.info.

Tiedotteet

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Raportit

Kokemuksia keskenmenosta ja sen hoidosta 2023

Simpukan kyselyraportin mukaan keskenmenon kokenut jää usein tilanteessa yksin. Terveydenhuollosta saatu hoito on usein puutteellista ja epäempaattista. Psykososiaalinen tuki on riittämätöntä, vaikka tuetta jääminen voi jopa horjuttaa lapsitoivetta. Keskenmenojen hoitoon tarvitaan viipymättä Käypä hoito -suositus.

Keskenmeno on elämän perusteita ravisteleva kriisi, jota värittävät suru, epäonnistuminen, ahdistus, häpeä ja syyllisyys. Noin 15 prosenttia todetuista raskauksista päättyy keskenmenoon. Keskenmeno voi aiheuttaa kokonaisvaltaisia ja pitkäkestoisia hyvinvointihaittoja ja heikentää etenkin psyykkistä vointia. Elokuussa 2022 toteutettuun kyselyyn keskenmenosta ja sen hoidosta vastasi 761 henkilöä, joista lähes kaikki olivat itse olleet raskaana keskenmenoon johtaneessa raskaudessa.

Kyselyraportin latauslinkki: Kokemuksia keskenmenosta ja sen hoidosta (pdf)

Psykososiaalisen tuen kysely 2022

Simpukka selvitti joulukuussa 2022, millaisia tuen tarpeita lapsettomuushoitoja läpikäyvillä on ja kuinka psykososiaalinen tuki toteutuu osana hoitopolkua Suomessa. Kyselyyn haettiin vastaajiksi henkilöitä, jotka ovat olleet lapsettomuushoidoissa kahden viime vuoden aikana. Kyselyn vastauksista ilmeni, että psykososiaaliselle tuelle on kipeä tarve, mutta sitä on tarjolla liian vähän, liian harvoin. Liian moni kyselyn vastaajista totesi jääneensä lähes tuetta ja läpikäyneensä lapsettomuushoitoja ilman, että heidän psyykkisestä hyvinvoinnistaan oltaisiin oltu kiinnostuneita tai että siihen olisi tarjottu tukea.

Kyselyraportin latauslinkki: Että olisi edes mainittu tunteet ja jaksaminen – Psykososiaalisen tuen kipeä tarve lapsettomuuden hoidossa (pdf)

Työelämäkysely 2021

Simpukka toteutti maalis-huhtikuussa 2021 kyselyn tahattomasti lapsettomien työelämäkokemuksista. Kyselyssä kartoitettiin syrjintäkokemuksia, lapsettomuuden koettuja vaikutuksia työkykyyn ja uraan, kokemuksia lapsettomuushoitojen ja työn yhdistämisestä sekä hyviä käytäntöjä työpaikoilla. Kyselyn pohjalta tuotettiin kaksi raporttia. Ensimmäinen raportti koskee lapsettomien työelämässä kokemaa syrjintää, toinen tahattoman lapsettomuuden vaikutuksia työkykyyn. Testi

Kyselyraportin latauslinkki: Tahattomasti lapsettomat kokevat työelämässä syrjintää (pdf, 211kt)
Kyselyraportin latauslinkki: Tahaton lapsettomuus vaikuttaa työkykyyn merkittävästi (pdf, 171kt)