toimistossa ihmisiä

Suomen kansallisteatterin TES: lapsettomuushoitojen ajalta palkkaa

Julkaistu alun perin Simpukan verkkosivuilla 11.8.2022.

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevassa tuoreessa työehtosopimuksessa (TES) on linjattu palkanmaksu lapsettomuushoitojen ajalta. 

Työehtosopimuksessa lapsettomuushoitojen vastaanottamisesta johtuva sairausloma on palkallista, jos aikaa ei ole saatu työajan ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan sairausloman ajankohta pyritään sopimaan työntekijän ja työnantajan välillä siten, ettei työn suorittaminen turhaan vaikeutuisi.

Suomen Kansallisteatterin pääluottamusmies Tomi Raitio on erittäin tyytyväinen työnantajan valmiuteen ottaa vastaan perhevapaisiin liittyneet uudistukset kuten lapsettomuushoitoihin liittyvän palkallisen vapaan. Raitio kertoo näkemyksensä Palvelualojen ammattiliitto PAMin lehdessä 4/2022.

Suomen Kansallisteatterin ammattiosaston johtokunnan jäsen Laura Sgureva-Cox teki TESiä varten taustatyötä lapsettomuushoitojen palkallisuuteen liittyen. Simpukka ry oli Sgureva-Coxin kanssa yhteistyössä.

– Toivoin ettei kenenkään tarvitsisi lapsettomuushoitojen lisäksi stressata siitä onko oikeutettu sairauslomaan. On tärkeää, että työnantajan suhtautumista ei tarvitse arvailla eikä hoidoissa käymistä tarvitsisi salailla ainakaan näistä syistä. Hienoa, että Kansallisteatteri suhtautui asiaan myötämielisesti, kiittää Sgureva-Cox.

Työnantajan ymmärrys tärkeää

Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio pitää lapsettomuushoitojen nostamista työehtosopimukseen ilahduttavana ja tärkeänä asiana. On hienoa, että työnantaja viestii jo työehtosopimuksen kautta arvopohjaansa.

–  Tahaton lapsettomuus on kriisi, jossa vuorottelevat tunteet toivosta suruun ja pettymykseen. Lapsettomuushoitojen läpikäyminen on usein erittäin raskas prosessi henkisesti ja fyysisesti. Kuormitusta lisää tarkasti ajoitettujen hoitojen usein hankalasti työelämään sopivat aikataulut. Työnantajan ymmärrys ja joustavuus ovat ensisijaisen tärkeitä työntekijän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, sanoo Savio.

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen luominen on Savion mukaan erinomainen esimerkki yksilön tekemästä vaikuttamistyöstä. 

– Tutkimuksemme mukaan tahattomasti lapsettomat kokevat työelämässä syrjintää sekä lapsettomuuden että lapsettomuushoidoissa käymisen vuoksi. On merkittävää, että TESin tarve muutokselle tulee esille kohderyhmältä ja että viesti otetaan hyvin vastaan. 

Simpukka on mielellään mukana työelämään liittyvässä yhteistyössä tuomassa asiantuntijanäkemystä sekä viestiä tahatonta lapsettomuutta kokeneilta. Simpukan työelämäsivuilta löytyy lisätietoa muun muassa sairauslomakäytännöistä. 

Gofore suunnannäyttäjänä

Digitaalisen muutoksen asiantuntija Gofore Oyj linjasi tammikuussa julkaistuun yrityskohtaiseen työehtosopimukseensa (TES) palkanmaksun lapsettomuushoitojen ajalta. TESin mukaan lähtökohtaisesti työntekijä saa palkan normaalisti siltä ajalta, kun käy joko itse tai puolisonsa kanssa lapsettomuushoidoissa tai on niistä johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt tekemästä työtään. Simpukka ry oli mukana yhteistyössä tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaationa. 

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus.

Goforen yrityskohtainen työehtosopimus.