Nämä asiat ammattilaisen on hyvä tietää lapsettomuudesta

Tahaton lapsettomuus on Suomessa yleistä. Noin joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden jossain vaiheessa elämäänsä. Lapsettomuuden taustalla voi olla myös se, että raskaus alkaa, mutta ei jatkukaan. Noin joka viides raskaus päättyy keskenmenoon, ja osa kokee toistuvia keskenmenoja. 

Moni on tahattomasti lapseton elämäntilanteensa vuoksi, kun esimerkiksi sopivaa kumppania ei toiveista huolimatta ole löytynyt tai parisuhteessa elävillä lapsitoive on eriaikainen. Joskus tahaton lapsettomuus voi johtua sairaudesta tai synnynnäisestä kohduttomuudesta. 

Me Simpukassa puhumme tahattomasta lapsettomuudesta kokemuksena, mikä tarkoittaa, että lapsettomuudessa ei ole kyse vain lääketieteestä, hedelmällisyydestä tai hedelmättömyydestä. Tahattomassa lapsettomuudessa kokemuksena on kyse siitä, ettei oma toive lapsesta tai oma toivottu lapsiluku täyty.

Lue lisää: Mitä lapsettomuus on?

Lapsettomuus koskettaa eri elämäntilanteissa eläviä

Lapsettomuus koskettaa eri elämäntilanteissa eläviä ja monimuotoisia perheitä kuten sateenkaariperheitä, uusperheitä, itsellisiä vanhempia ja perheitä eri kulttuurisilla taustoilla. Monilla adoptio- ja monikkoperheillä on taustalla tahaton lapsettomuus.

Osa lapsettomuutta kohdanneista jää pysyvästi lapsettomaksi. Päätös esimerkiksi lopettaa hoidot, luopua yrityksestä ja jatkaa elämää yksin tai kaksin on suuri. Monille lapsitoiveesta luopuminen aiheuttaa uuden kriisin. Osalle päätöksen tekeminen tuo selkeyttä ja helpotuksen pitkään epävarmuudessa elämiseen. 

Iso osa tahatonta lapsettomuutta kohdanneista saa lopulta lapsen tai lapsia tavalla tai toisella. Suomessa noin viisi prosenttia lapsista syntyy vuosittain hedelmöityshoitojen avulla. Näistä lapsista viidesosa syntyy lahjoitettujen sukusolujen avulla. 

Osa lapsettomuuden kokeneista saa lapsia adoption ja osa sijaisvanhemmuuden kautta. Muutama lapsi vuodessa saa alkunsa sijaissynnytyksen avulla ulkomailla. 

Tahattomasti lapseton tarvitsee tukea

Tahattoman lapsettomuuden vaikutukset ovat ensisijaisesti psyykkisiä ja sosiaalisia. Iso osa kokee kriisin. Tahattomaan lapsettomuuteen liittyy stressiä, ja moni kokee ahdistuneisuutta ja masennusta. 

Lapsettomuuden psykososiaaliset vaikutukset ulottuvat elämän eri osa-alueille, esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, työelämään ja parisuhteessa elävillä parisuhteeseen.  Lapsettomuuskriisi ja lapsettomuuteen liittyvä suru ovat usein pitkäaikaisia ja aaltoilevia eivätkä ne etene lineaarisesti. 

Lapsettomuushoidot voivat viedä elämästä paljon aikaa, ja ne ovat usein psyykkisesti kuormittavia. Koko elämä voi jäädä pyörimään hoitojen ja raskauden odotuksen ympärille. Tällöin tarvitaan tukea sekä hoitavilta ammattilaisilta että saman kokeneilta vertaisilta. 

Hoitoihin liittyvät tunteet, kuten epävarmuus ja pettymys, jos hoidot eivät tuota tulosta, voivat olla psyykkisesti erittäin raskaita. Psyykkisen tuen tulisikin olla aina osa hoitopolkua. 

Vinkkejä ammattilaisille

Huomioi, että kenellä tahansa saattaa olla taustallaan tahaton lapsettomuus. 

 • Tunnista ennakko-oletuksesi ja esitä avoimia kysymyksiä.
 • Kun asiakkaasi kertoo sinulle, että hänellä on taustallaan tahaton lapsettomuus, hyvä tapa lähteä liikkeelle on kysyä, kuinka lapsettomuus tällä hetkellä elämässä vaikuttaa ja kuinka sinä voisit olla avuksi.
 • Pidä esillä materiaalia tahattomasta lapsettomuudesta ja tarjoa sitä rohkeasti.
 • Kerro, millaisia mahdollisuuksia tukeen on olemassa oman organisaatiosi sisällä ja ulkopuolella. Jos et itse tiedä, ota selvää. Asiakkaallasi ei ehkä ole voimavaroja selvittää oleellisia palveluja.
  • Sairaaloissa voi olla käytettävissä psyykkisen tuen ammattilainen kuten psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykoterapeutti tai sairaalapastori.
  • Työterveyshuollosta, opiskelijaterveydenhuollosta ja terveyskeskuksen kautta voi hakea keskustelutukea. Tuen saatavuus voi vaihdella huomattavasti. 
  • Lapsettomuuteen erikoistuneet terapeutit. Simpukan sivuilta löydät osan heistä täältä: Lapsettomuuteen erikoistuneita lapsettomuusterapeutteja.
  • Vertaistukea löytyy Simpukasta. Tukea on tarjolla eri elämäntilanteissa eläville tahattomasti lapsettomille.
  • Kriisitukea tarjoavat monet toimijat, kuten paikalliset ja alueelliset kriisikeskukset ja kriisipuhelimet.

Kysy rohkeasti lisää

Me Simpukassa koulutamme ammattilaisia pyyntöjen perusteella. Voit myös tutustua materiaaliimme ja tilata sitä.

Oletko tekemässä tutkimusta tai opinnäytetyötä? Teemme resurssien puitteissa yhteistyötä tutkijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden kanssa. 

Yhteistyöpyynnöt: simpukka@simpukka.info