Sukusolujen lahjoitus

Sukusolujen lahjoittajista on valtava pula ­– lisää lahjoittajia kaivataan kipeästi!

Tiedote 4.3.2024

Sukusolujen lahjoittaminen on suuri lahja. Sukusolujen lahjoittajista on erittäin suuri pula julkisen puolen hedelmöityshoitoklinikoilla. Lahjasukusoluilla tehtävien hedelmöityshoitojen jonot ovat pidentyneet merkittävästi lahjoittajien vähäisen määrän vuoksi. Helminauha-hanke, Sateenkaariperheet ry ja Väestöliitto ovat huolissaan lahjasoluhoitojen yhdenvertaisesta saatavuudesta.

Sukusolujen lahjoittaminen on elämän kokoinen lahja. Lahjasoluhoitojen jonot ovat pidentyneet julkisella puolella lahjoitettujen sukusolujen vähäisen määrän vuoksi. Hedelmöityshoitoklinikoilla on pulaa erityisesti siittiöistä, mutta myös munasolu- ja alkiolahjoittajia tarvitaan.

Lahjoitetut sukusolut mahdollistavat hedelmöityshoitoja niille lasta toivoville, jotka eivät voi saada lasta omilla sukusoluillaan. Lahjasoluhoitoja tarvitsevat itsellisesti vanhemmaksi haluavat, sateenkaariparit sekä ne nais-miesparit, jotka eivät voi saada toivomaansa lasta omilla sukusoluillaan.

Lahjasoluperheille tietoa ja tukea tarjoavassa Helminauha-hankkeessa ollaan huolissaan lahjasoluilla lasta toivovien puolesta, jotka joutuvat jonottamaan hoitoonpääsyä pitkiä aikoja. Helminauha-hanke tekee tiivistä yhteistyötä hedelmöityshoitoklinikoiden kanssa. Hankkeen saamien tietojen mukaan tilanne sukusolujen saatavuuden osalta on hälyttävä koko maassa.

– On huolestuttavaa, että lahjasoluhoitojen jonot pitenevät julkisella puolella entisestään. Lahjasoluhoitoihin hakeutuvat ovat usein toivoneet lasta pitkään jo ennen hoitoihin lähtemistä, joten odottaminen voi olla inhimillisesti raskasta. Julkisella puolella naisten ikäraja hoidoissa on 40 vuotta. Jonojen pidentyessä yhä useammilla ikä voi tulla hoidoissa vastaan, jolloin toive lapsesta jää haaveeksi, toteaa Helminauha-hankkeen hankevastaava Jenni Huhtala.

Sukusolujen lahjoittaminen: lahjasoluilla lapsen saaneet kiitollisia lahjoittajalle

Lahjasoluhoidot ovat monille ainoa tapa lapsiperheellistyä. Hoitoihin hakeutuvat ovat usein toivoneet lasta pitkään ja hartaasti. Helminauha-hankkeen saamien yhteydenottojen mukaan lahjasoluilla lapsen saaneet perheet ovat hyvin kiitollisia lahjoittajalle, joka on mahdollistanut heille suuren unelman toteutumisen.

– Syntyvyys on Suomessa laskussa, ja yhä useammille lahjasoluhoidot ovat ainoa mahdollisuus saada toivomansa lapsi. Ilman sukusolujen lahjoittajia moni lahjasoluhoitoja tarvitseva jää ilman toivomaansa lasta, toteaa Huhtala. 

Myös sateenkaariperheille tietoa ja tukea tarjoavassa Sateenkaariperheet ry:ssä ollaan huolissaan siitä, että hedelmöityshoitoklinikoilla on pulaa sukusolulahjoittajista. 

– Monet sateenkaariperheet tarvitsevat lahjasoluhoitoja saadakseen lapsia. Pula lahjoittajista heikentää yhdenvertaisia mahdollisuuksia lapsiperheellistyä. Sukusolut ovat lahjasoluhoitoja tarvitseville elämän kokoinen lahja, joka mahdollistaa unelman lapsesta, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Sukusolujen lahjoittamista pohtivat voivat olla suoraan yhteydessä hedelmöityshoitoklinikoihin

Sukusoluja voivat yleensä lahjoittaa 20–45-vuotiaat miehet ja 20–35-vuotiaat naiset, joiden suvussa ei ole vakavia periytyviä sairauksia. Lahjoittajia tarvitaan kaikista etnisistä ryhmistä. Lahjoittaminen ei vaikuta lahjoittajan omaan hedelmällisyyteen. Ensisijainen motiivi tulee olla halu auttaa.

Sukusolujen lahjoittamista pohtivat voivat olla yhteydessä haluamaansa julkisen tai yksityisen puolen hedelmöityshoitoklinikkaan. Yhteydenotto ei vielä tarkoita, että sukusoluja tarvitsee lopulta lahjoittaa. Lahjoittamisesta kiinnostuneelle tehdään ensin terveystarkastus ja hänen kanssaan käydään läpi lahjoittamiseen liittyvät oikeudelliset, eettiset ja psykologiset seikat.

Sukusolujen lahjoittajalla ei ole oikeuksia tai velvollisuuksia lahjasoluhoidoista alkunsa saanutta lasta kohtaan. Kaikki lahjoittajat rekisteröidään Valviran ylläpitämään luovutusrekisteriin (Luoteri). Lahjasoluhoitojen avulla syntyvällä lapsella on täysi-ikäistyttyään oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys.

Lahjasoluhoitojen avulla syntyy noin 700 lasta vuosittain

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 aloitettiin 14 400 hedelmöityshoitoa, joista 24,3 prosenttia tehtiin lahjoitetuilla sukusoluilla. Sukusolujen lahjoittajien määrä laski hieman vuonna 2022, jolloin uusia lahjoittajia oli 691. Vuonna 2021 määrä oli 756. Lahjasoluhoitoja tarvitsevien määrä on kuitenkin kasvussa.

THL:n mukaan vuonna 2021 syntyi 776 lahjasoluhoidoilla alkunsa saanutta lasta. Pitkään vuosittain syntyvien lasten määrä oli noin 500 eli määrä on kasvussa. Vuonna 2022 ja 2023 toteutettujen hoitojen avulla syntyneiden lasten määrää ei vielä tiedetä. Yhteensä Suomessa on syntynyt arviolta 15 000 lahjasoluista alkunsa saanutta lasta.

Suomen syntyvyys on ennätyksellinen matalalla tasolla. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kokonaishedelmällisyysluku laski 1,26:een vuonna 2023. Sukusolujen lahjoittaminen on erittäin merkittävää. Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta on huolissaan sukusolujen saatavuudesta ja niitä tarvitsevien lapsiperheellistymisen mahdollisuuksista. 

– Lapsitoiveiden toteutumisen mahdollistamiseksi tulee huolehtia monipuolisten lapsettomuushoitojen saatavuudesta niitä tarvitseville. Samalla on erittäin tärkeää vahvistaa hedelmällisyystietoisuutta eri ikäryhmissä. Yhteiskunnassamme tulee tukea kaikkien lasta toivovien ihanteellisen lapsiluvun toteutumista, Eija Koivuranta toteaa.

Sukusolujen lahjoittaminen tapahtuu näin


Helminauha-hankkeen sivuille on koottu tietoa sukusolujen lahjoittamista pohtiville. Lahjoittamista pohtivat voivat olla suoraan yhteydessä valitsemaansa hedelmöityshoitoklinikkaan.

Lahjoitettuja sukusoluja tarvitaan niin julkisilla kuin yksityisilläkin hedelmöityshoitoklinikoilla. Lue lisää sukusolujen lahjoittamisesta Helminauha-hankkeen sivuilta: https://helminauha.info/sukusolujen-lahjoittajaksi/

Lisätiedot hankevastaava Jenni Huhtala, jenni.huhtala(at)simpukka.info.