Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kerää kokemuksia tahattomasti lapsettomien huomioimisesta yhteiskunnassa. Käsi, kynä ja kirja. Simpukan logo.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kerää kokemuksia tahattomasti lapsettomien huomioimisesta yhteiskunnassa

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kerää kirjoituksia tahattoman lapsettomuuden kokemuksesta Suomessa. Kirjoitusten avulla edistetään lapsettomuustietoisuutta ja tahattomasti lapsettomien hyvinvointia Suomessa.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kerää mielipidekirjoituksia tahattomasti lapsettomana elämisestä Suomessa. Yhdistys toivoo kohderyhmältään kirjoituksia, jotka tekevät näkyväksi sen, millaisissa arjen tilanteissa lapsettomuus nousee esiin ja miten se kohdataan eri palveluissa.

Yhdistys etsii kirjoituksia, jotka tuovat kokemusten ja esimerkkien avulla ehdotuksia tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseen Suomessa. Yhdistys toivoo myös kirjoituksia, jotka tuovat esille erityisen hyvin toimivat rakenteet ja käytännöt tahattomasti lapsettomia koskettavissa palveluissa.

Tarinoita lapsettomuudesta -blogissa julkaistavat kirjoitukset voivat käsitellä esimerkiksi lasta toivovan tai lopullisesti lapsettoman kohtaamista eri palveluissa, keskenmenojen hoitoa, kokemuksia lapsettomuushoitojen mahdollistumisesta tai tilanteita ja kokemuksia sijaissynnytysjärjestelyn tarpeesta. Kirjoitusten aiheina voivat olla myös muun muassa tahattoman lapsettomuuden näkyminen työelämässä tai ikääntyvien palveluissa.  

Keskusteluun lapsiperheellistymisen haasteet

Joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden Suomessa. Lukuina määrän on arvioitu olevan 300 000. 

Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savion mukaan Suomen alhaisista syntyvyysluvuista ei voi puhua ilman, että puhutaan samalla lasta toivovista, lapsettomuushoitojen resursseista ja esimerkiksi ei-kaupallisen sijaissynnytysten laillistamisen tarpeesta. 

Savion mukaan on tärkeää, että päättäjät ja ammattilaiset tiedostavat syntyvyyden taustalla olevat lapsiperheellistymisen haasteet. 

– Kohderyhmämme tuo kentältä arvokasta tietoa lapsettomuushoitojen jonoista ja kustannuksista, tahattomasti lapsettomien kohtaamisesta sekä työelämän joustoista ja mahdollisesta työvuoro- ja loma-aikasyrjinnästä. On tärkeää kuulla heidän äänensä puhuttaessa sekä lapsettoman elämänkaaren eri vaiheisiin liittyvistä palveluista että syntyvyydestä, Savio sanoo.  

Yhdistys kerää kirjoituksia myös tahattomasti lapsettomia kohtaavilta ammattilaisilta ja päättäjiltä. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa.

Lisätietoa ja ohjeet Tarinoita lapsettomuudesta -kampanjasta löytyvät täältä: Tarinoita lapsettomuudesta 2024.

Tarinoita lapsettomuudesta 3023: yhteensä 121 tarinaa

Lapsettomien yhdistys Simpukka pyysi vuonna 2023 tahattomasti lapsettomia kirjoittamaan vapaasti kokemuksiaan lapsettomuudesta. Järjestön 35-vuotisjuhlavuoden Tarinoita lapsettomuudesta -kampanjassa kerättiin 121 tarinaa. Kampanja yllätti yhdistyksen suosiossaan täysin. Tarinansa kertoivat muun muassa keskenmenon kokeneet, kohdun menettäneet, gynekologista sairautta sairastavat, hedelmöityshoidoissa käyvät ja lopullisesti lapsettomat. 

Lapsettomien yhdistys Simpukan kohderyhmään kuuluu terveydellisistä syistä tai elämäntilanteen vuoksi tahatonta lapsettomuutta kokevia. Heitä yhdistää se, että toivottu lapsimäärä ei ole toteutunut tai tie vanhemmuuteen on ollut pitkä ja kivikkoinen. 

Kirjoita oma tarinasi

Lisätietoa ja ohjeet Tarinoita lapsettomuudesta -kampanjasta löytyvät täältä: Tarinoita lapsettomuudesta 2024.