Terveydenalan ammattilaisille hoitosuositus hedelmöityshoidoissa käyneiden kohtaamiseen - näyttövinkki 5/2024 . Lapsettomien yhdistys Simpukka mukana asiantuntijaryhmässä

Terveydenalan ammattilaisille hoitosuositus Näyttövinkki hedelmöityshoidoissa käyneiden kohtaamiseen – Simpukka mukana asiantuntijaryhmässä

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus on julkaissut 8.5.2024 näyttövinkin aiheesta Millaisia kokemuksia hedelmöityshoitojen avulla raskaaksi tulleilla on äitiyteen siirtymisestä? Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio ja puheenjohtaja Salli Moilanen olivat mukana näyttövinkin tuottaneessa työryhmässä. He toivat työryhmälle tietoa siitä, millaisia tunteita ja kokemuksia liittyy tahattomaan lapsettomuuteen ja lapsettomuushoitoihin sekä niiden jälkeiseen raskausaikaan ja vanhemmuuteen.

Avusteiset lisääntymismenetelmät (Medically Assisted Reproduction, MRA) eli hedelmöityshoidot ovat yleisiä lapsettomuuden hoidossa. Hedelmöityshoitojen avulla raskaaksi tulleet voivat kohdata erityisiä fyysisiä ja emotionaalisia haasteita äitiyteen siirtymisessä.

– Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä. Hedelmöityshoidot ovat henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti erittäin raskaita. Hoidot ovat monella tavalla raskaat myös mahdolliselle puolisolle. On luonnollista, että raskausaikaan liittyy voimakkaita ristiriitaisia tunteita, kuten pelkoa ja epävarmuutta. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee kohdata hoitojen avulla raskaaksi tulleet ja lapsen saaneet myötätuntoisesti ja ymmärtäväisesti, Savio sanoo.

Näyttövinkin mukaan keskeistä on rakentaa luottamukseen perustuva hoitosuhde ja ymmärtää hedelmöityshoitojen avulla raskaaksi tulleiden yksilölliset ja erityislaatuiset tiet äidiksi tulemiseen liittyvässä identiteetin muutoksessa.

Näyttövinkki syntyi moniammatillisella yhteistyöllä – Simpukka mukana

Lapsettomien yhdistys Simpukka kiittää Hotusta lämpimästi potilasjärjestön kutsumisesta mukaan näyttövinkin toteuttamisesta vastaavaan työryhmään.

– Olemme ilahtuneita siitä, että potilasjärjestöjen ääni kuuluu vahvasti hyvää hoitoa suunnitellessa. Oli merkityksellistä saada tuoda ammattilaisille kohderyhmän erityispiirteitä, kokemuksia, tunteita ja toiveita. On tärkeää, että ammattilaiset kohtaavat hedelmöityshoidoissa käyneet heidän kokemustaan kuunnellen ja kunnioittaen. Moniammatillinen yhteistyö on hedelmällistä, innostavaa ja opettavaista, ja sen lisääminen on tärkeä satsaus myös Suomen syntyvyyden kasvua ajatellen, kiittää Savio.

Työryhmässä olivat mukana Lapsettomien yhdistys Simpukan Piia Savion ja Salli Moilasen lisäksi Anna Hevosmaa, Heidi Laakso, Sallamari Suomaa ja Maria Kääriäinen Oulun yliopistosta sekä Jaana Koskela Oulun ammattikorkeakoulusta.

Hotus näyttövinkki: Millaisia kokemuksia hedelmöityshoitojen avulla raskaaksi tulleilla on äitiyteen siirtymisestä?

Lue täältä Näyttövinkki® 5/2024 Millaisia kokemuksia hedelmöityshoitojen avulla raskaaksi tulleilla on äitiyteen siirtymisestä?

”Näyttövinkki® on hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista. Näyttövinkkien aiheet liittyvät ensisijaisesti kansalaisten terveyden edistämiseen ja potilaiden hoitoon. Lisäksi Näyttövinkkejä julkaistaan hoitotyön koulutukseen ja johtamiseen liittyvistä aiheista.” Teksti on lainattu Hoitotyön tutkimussäätiö Hotuksen sivuilta: Hotus