Oletko toiminut sijaissynnyttäjänä tai saanut lapsia sijaissynnytyksen avulla? Simpukan logo. Kukkia kassissa ja jalat.

Sijaissynnyttäjä tai sijaissynnytyksellä lapsen saanut: ota meihin yhteyttä!

Jokaisen lapsitoive on yhtä tärkeä ja yhtä oikeutettu. Kaikille lapsitoiveen toteutuminen ei ole mahdollista. Osa tarvitsee avuksi sijaissynnyttäjää. 

Ei-kaupallinen sijaissynnytys voisi auttaa lapsiperheellistymistoiveessa muun muassa itsellisiä miehiä, miespareja, kohduttomana syntyneitä, kohdunpoiston läpikäyneitä, transtaustaisia henkilöitä sekä toistuvia keskenmenoja kokevia.

Suomen laki ei salli sijaissynnytykseen tähtääviä hedelmöityshoitoja. Sijaissynnytys ei ole laissa kiellettyä, mutta niihin liittyvät, Suomessa tehtävät, hedelmöityshoidot ovat. Ennen hedelmöityshoitolain astumista voimaan vuonna 2007 myös Suomessa syntyi lapsia sijaissynnytyksellä. 

Sijaissynnytys ulkomailla

Jotkut hakeutuvat sijaissynnytykseen tähtääviin hoitoihin ja kaupallisiin sijaissynnytysjärjestelyihin ulkomaille. Sijaissynnytysjärjestelyissä käyminen ulkomailla ei ole laitonta, mutta usein prosessi on epävarma ja työläs. Näihin järjestelyihin voi liittyä erilaisia ongelmia, joista keskeiset liittyvät syntyvän lapsen ja aiottujen vanhempien juridiseen asemaan ja eettisiin kysymyksiin, jotka koskevat erityisesti sijaissynnyttäjän asemaa.

Tietoa järjestelyistä, mahdollisuuksista ja oikeudellisista kysymyksistä voi olla vaikeaa löytää, sillä lainsäädäntökenttä ja hoitokäytännöt vaihtelevat eri maiden välillä.

Suomen tulee laillistaa sijaissynnytys

Suomen tulee laillistaa ei-kaupallinen sijaissynnytys. Oikeusministeriö julkaisi keväällä 2023 selvityksen ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja Sateenkaariperheet ry vastasivat selvitykseen lausunnolla. Järjestöjen mukaan ei-kaupallinen sijaissynnytys on mahdollista toteuttaa Suomessa eettisesti jokaisen osapuolen oikeudet huomioiden. 

Sijaissynnyttäjä ja sijaissynnytyksellä lapsen saanut: ota yhteyttä

Simpukka tekee vahvaa vaikuttamistyötä sijaissynnytyksen sallimiseksi Suomessa. Simpukka etsii itse sijaissynnyttäjänä toimineita sekä sijaissynnytyksellä lapsiperheellistyneitä. 

Toivomme yhteydenottoja sijaissynnytysjärjestelyissä mukana olleilta Suomessa ennen vuotta 2007 että ulkomailla sijaissynnytysjärjestelyillä lapsiperheellistyneitä. 

Jokainen kokemus, tieto, muisto ja mielipide ovat ensisijaisen arvokkaita Simpukan vaikuttamistyön tukena. 

Sijaissynnytyksellä lapsiperheellistynyt, kerro tarinasi Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Saviolle, piia.savio(at)simpukka.info. Kaikkia kertomiasi tietoja käsitellään ehdottomalla luottamuksella. Jokainen yhteydenotto on merkityksellinen. 

Jokaisella on oikeus lapsitoiveeseen. 

Linkkejä