Simpukka ja Sateenkaariperheet: Sijaissynnytys parantaisi lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia

Simpukka ja Sateenkaariperheet: Sijaissynnytys parantaisi lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n ja Sateenkaariperheet r:n mukaan Suomessa tulee olla yhdenvertaiset lapsiperheellistymisen mahdollisuudet kaikille lasta toivoville. Sijaissynnytysjärjestelyjen sääntely tukisi yhdenvertaisia lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia Suomessa.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja Sateenkaariperheet ry antoivat toukokuussa lausunnon oikeusministeriön selvitykseen, joka käsittelee ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa. 

Oikeusministeriön tiistaina 4.4.2023 julkaisemaan selvitykseen oli mahdollista antaa lausunto 30. toukokuuta mennessä. 

Simpukan ja Sateenkaariperheiden mukaan selvityksestä nousee järjestöjen näkökulmasta sekä ilahduttavia että huolta herättäviä asioita.

Selvitys osoittaa, että Suomessa on viimein tunnistettu tätä monimutkaista ilmiötä koskevan lainsäädännön tarpeellisuus. Selvitys tuo pöytään konkreettisen vaihtoehdon sääntelyn järjestämiseksi. Selvitys osoittaa, että sääntely on mahdollista ja sillä voidaan parantaa nykytilannetta. 

Ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen parantaisi monien lasta toivovien lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia. Osalle sijaissynnytysten salliminen on ainoa mahdollisuus saada lapsi. 

Geneettistä yhteyttä ei tule vaatia

Oikeusministeriön selvityksen mukaan alkiolla tulisi olla geneettinen yhteys jompaankumpaan vanhempaan. Järjestöjen mukaan geneettistä yhteyttä ei tule vaatia ei-kaupallisessa sijaissynnytyksessä.

Suomessa tehtävissä lahjasoluhoidoissa geneettistä yhteyttä syntyvään lapseen ei vaadita. Hyvä vanhemmuus tai lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde ei perustu genetiikkaan.

Selvityksessä esiin tuodut tutkimustulokset sijaissynnytettyjen lasten hyvinvoinnista vertautuvat kiinnostavasti sekä sateenkaariperheitä että lahjasolujen avulla lapsen saaneita perheitä koskevien tutkimustulosten kanssa. 

Tulosten mukaan lapset voivat näissä perheissä vähintään yhtä hyvin kuin muissa perheissä, sekä joiltain osin jopa paremmin. Positiivisia eroja tuntuvat selittävän vanhempien erityinen motivaatio ja omistautuminen vanhemmuudelle. 

Tutkimusten mukaan vanhemmat ovat sitoutuneita lapseen, lapsi on ollut hyvin toivottu ja lapsen saamiseksi on panostettu paljon. 

Lahjasolujen ja sijaissynnytyksen avulla lapsiperheellistyneiden kokemuksia käsittelevien kansainvälisten tutkimusten mukaan vanhemmat pohtivat lapsiperheellistymistä hyvin tarkasti. Prosessiin ei lähdetä ilman syvää harkintaa. 

Suomessa prosessia ohjaa vahvasti lahjasoluneuvonta sekä Sateenkaariperheet ry:n toteuttama sateenkaariperheiden perhevalmennus ja Simpukan Helminauha-hankkeen tarjoama tuki. Lapset kokevat taustansa normaaliksi, kun ovat saaneet kasvaa tietoon alkuperästään.  

Vaatimus lähipiirin sijaissynnyttäjästä kohtuuton

Järjestöjen mukaan yhdenvertaisuutta vastaan sotii myös vaatimus sijaissynnyttäjän löytymisestä aiottujen vanhempien lähipiiristä. Järjestöillä herää huoli lähipiirin liian suppeasta määrittelemisestä. Tämä pienentää sijaissynnyttäjien löytymisen mahdollisuutta.

Selvityksen ongelmallisin esitys on, että sijaissynnyttäjän pitäisi olla aiotun äidin läheinen, jolloin aiotun isän läheinen ei tulisi kyseeseen. Tällaista ei tule missään nimessä säätää. Rajaamalla sijaissynnyttäjäehdokkaat aiotun äidin läheisiin, itsellinen mies tai miespari ei voisi edes teoriassa tulla vanhemmaksi sijaissynnytysjärjestelyn avulla.

Selvityksen taustalla kansainvälinen selvitys

Järjestöjen mukaan on hienoa, että sijaissynnytyksen sääntelystä on nyt olemassa tuore selvitys. 

Selvityksessä on erityisen kiitettävää laaja kansainvälinen selvitys sekä se, että se sisältää konkreettisia suuntaviivoja joskus toivottavasti alkavan lainsäädäntötyön pohjaksi. Simpukka ja Sateenkaariperheet kiittävät myös järjestöjen aiheesta tekemän valmistelutyön huomioimista.

Suomenmaan Gallupin (2019) mukaan 50 prosenttia suomalaisista tukee sijaissynnytysten mahdollistamista Suomessa, kun vain 20 prosenttia vastustaa. 

Suomessa tulee olla yhdenvertaiset lapsiperheellistymisen mahdollisuudet kaikille lasta toivoville. Tämänhetkinen lainsäädäntö ei mahdollista lapsiperheellistymistä esimerkiksi itsellisille miehille ja kohduttomille henkilöille sekä toistuvista keskenmenoista kärsiville henkilöille. Sijaisynnytysjärjestelyjen sääntely tukisi yhdenvertaisia lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia Suomessa.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Piia Savio, Lapsettomien yhdistys Simpukka, 040 4808 678, piia.savio@simpukka.info.

Toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet, 044 9971 956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi.

Linkit

Oikeusministeriö 4.4.2023. Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnysjärjestelyn sallimisesta Suomessa.

Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry 29.5.2023 Lausunto oikeusministeriölle sijaissynnytysselvityksestä.