Simpukan Helmi

Keskenmenoklubi palkittiin Simpukan Helmellä

Simpukan Helmi -tunnustus on myönnetty Laura Leväsen ylläpitämälle Keskenmenoklubi-tilille. Leväsen mukaan Keskenmenoklubi-tili on salakerho, johon kukaan ei toivonut liittyvänsä. Lapsettomien yhdistys Simpukka jakaa vuosittain Lapsettomien lauantaina Simpukan Helmi -tunnustuksen. Tunnustus annetaan henkilölle tai taholle, joka on edistänyt tahatonta lapsettomuutta kokeneiden hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa.

Vuoden 2024 Simpukan Helmi -tunnustus myönnettiin 11. toukokuuta Laura Leväselle ja Keskenmenoklubi-nimiselle Instagram-tilille. Levänen puhuu tilillä kokemuksistaan kahden myöhäisen keskenmenon jälkeen sekä jakaa ajatuksia ja vertaiskokemuksia keskenmenoista, kohtukuolemista ja tahattomasta lapsettomuudesta. Keskenmenoklubi on perustettu syyskuussa 2020. 

Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin Lapsettomien yhdistys Simpukan järjestämässä verkkotilaisuudessa Lapsettomien lauantaina. Lapsettomien yhdistys Simpukka myöntää Simpukan Helmi -tunnustuksen vuosittain henkilölle tai taholle, joka on edistänyt tahatonta lapsettomuutta kokeneiden hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa. Raati valitsee voittajan Lapsettomien yhdistys Simpukan saamien ehdotusten pohjalta. 

Keskenmenoklubi-tilillä Levänen kannustaa muita puhumaan kokemuksestaan sekä pyrkii tarjoamaan tukea heille, jotka ovat kokeneet raskauden aikaisen menetyksen.

– Keskenmeno on todella iso kokemus, jolla voi olla elämää ravisuttava vaikutus. Siihen ei voi vaikuttaa, että raskaus meni kesken, mutta muihin ympäröiviin asioihin toipumisessa voi vaikuttaa. Olisi kriittisen tärkeää, että ihminen ei menetyksen hetkellä kokisi jäävänsä yksin tai olevansa ulkopuolinen, ja että elämä tuntuisi surun lisäksi myös hyvältä ja toiveikkaalta, Levänen kertoo.

Keskenmenoklubi: vertaistukea tuhansille

Keskenmenoklubi sai Simpukan asiantuntijoista ja yhteistyökumppaneista koostuvalta raadilta kiitosta tärkeän kokemusäänen näkyväksi tuomisesta sekä lempeästä tavasta tarjota tukea ja ymmärrystä keskenmenon surun kohdanneille.

– Keskenmeno on elämänkokoinen menetys. ja tuen saaminen kokemuksen käsittelyyn on ensiarvoisen tärkeää. Keskenmenoklubi-tili  ja Laura Levänen tilin takana on tarjonnut vertaistukea tuhansille ihmisille sekä sanoittanut  ja tehnyt vaiettua ja kipeää kokemusta näkyväksi,  perustelee Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio.

Raadissa mukana ollut viime vuoden Simpukan Helmi -tunnustuksen saanut näyttelijä  Nelly Juulia Kärkkäinen kiittää Levästä rohkeudesta.

– Keskenmenot ovat osa monen ihmisen elämää ja siksi on hienoa, että Levänen on tuonut ne näkyväksi osaksi myös sometodellisuutta. Tili on samaistuttava ja kohtaa lapsihaaveen kääntöpuolen avoimesti ja myötätunnolla. Keskenmenoklubi on aloittanut jotain sellaista, mikä rohkaisee ihmisiä puhumaan omista kokemuksistaan niitä vähättelemättä tai häpeilemättä, kiittää Kärkkäinen.

– Tämä on todella merkittävä tunnustus. Keskenmenoklubi on minulle tärkeä asia, jota haluan tehdä ehdottomasti myös jatkossa. Haluan rakentaa siitä minun koko loppuelämän projektin, Levänen sanoo..

Simpukan Helmi -tunnustuksen kolme kunniamainintaa

Simpukan Helmi -palkinnon lisäksi tunnustusta jaettiin myös kunniamainintoina. Tänä vuonna kunniamaininnat osoitettiin kolmelle taholle. 

Kunniamainininta: Sateenkaariveera

Simpukan Helmi -kunniamaininta myönnettiin Veera Peipon Sateenkaariveera-nimiselle Instagram-tilille, jossa Peippo jakaa ajatuksiaan tahattomasta lapsettomuudesta, keskenmenoista, IVF-hoidoista sekä sateenkaariperheen arjesta. Hän on tuonut näkyväksi toistuvien keskenmenojen surua sekä jakanut ajatuksia hänen ja puolisonsa lahjasoluhoitojen hoitopolusta. 

Kunniamainininta: SYKE-verkoston Facebook-ryhmä

Toisen kunniamaininnan sai SYKE-verkoston Facebook-ryhmä. Ryhmää kiitettiin aktiivisesta tuen tarjoamisesta sekä kasvokkain että verkossa käytävien kohtaamisten muodossa. SYKE-verkoston Facebook-ryhmä perustettiin joulukuussa 2013 tarjoamaan tukea niille tahattomasti lapsettomille, joiden kohdalla hedelmöityshoidot tai esimerkiksi adoptio ei ole enää ajankohtaista ja elämä jatkuu ilman lasta yksin tai kumppanin kanssa. SYKE-sana tulee lyhenteestä Simpukan yksin ja kaksin elävät. 

Kunniamaininta: Helminauhan Facebook-ryhmä

Kolmas kunniamaininta annettiin Helminauhan Facebook-ryhmälle, joka sai kiitosta lukuisista vertaistuellisista keskusteluista ja kohtaamisista. Helminauhan Facebook-ryhmä on tarkoitettu kaikille lahjasoluilla lasta toivoville ja lapsia saaneille. Ryhmä perustettiin Facebookiin toukokuussa 2014. 

Vuoden 2024 Simpukan Helmi -raatiin kuului Simpukan työntekijöitä, Simpukan hallituksen puheenjohtaja Salli Moilanen, viime vuoden Simpukan Helmi -palkittu Nelly Juulia Kärkkäinen, Simpukan vuoden vapaaehtoinen Silja Vepsänrepo ja Felicitas Mehiläisen IVF-hoitaja Jenni Kaivola. Raadissa todettiin yhteen ääneen, että tänä vuonna myönnetyt Simpukan Helmi -tunnustukset tekevät näkyväksi vertaistuen merkityksen ja sen, että sosiaalisen median kautta vertaistuki voi kulkea aina mukana.