Simpukan hallituksen ja henkilökunnan jäseniä.

Simpukan uusi hallitus on valittu

Simpukan syyskokouksessa valittiin uusi hallitus kaudelle 2024–2025. Simpukan vuoden 2024 teemana on tahattomasti lapsettomana Suomessa. Kuvassa on osa Sipmukan hallituksesta ja työntekijöistä.

Simpukka ry:n syyskokouksessa 2.12.2023 valittiin Simpukalle uusi hallitus kaudelle 2024–2025. Kokouksessa äänestettiin ehdokkaiden joukosta uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jäseniksi valittiin Reeta Ahola, Elina Karppinen, Aura Kostiainen, Hanne Mustiala, Jussi Salminen, Eero Varila, Riikka Viitala ja Pyry Young. Simpukan puheenjohtajaksi valittiin Salli Moilanen.

– Olen kiitollinen mahdollisuudesta saada toimia Simpukan hallituksen puheenjohtajana. Tunnen Simpukan vapaaehtoistyön, vaikuttamistyön ja henkilöstön erinomaisesti, mikä auttaa työssäni puheenjohtajana. Simpukan hallituksessa on osaavia ja ammattitaitoisia ihmisiä, joiden potentiaalia kannattaa nostaa. Saamme hallituksen ja toimiston yhteistyöllä tehtyä merkittävää vaikuttamistyötä ja muutettua maailmaa askel kerrallaan, toteaa Simpukan tuore puheenjohtaja Salli Moilanen. 

Simpukka onnittelee lämpimästi hallitukseen valittuja uusia jäseniä sekä kiittää väistyviä hallituksen jäseniä.

Simpukan hallituksen jäsenet tekevät erittäin merkityksellistä työtä tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin sekä Simpukan toiminnan eteen. Olen erittäin iloinen Simpukan uudesta hallituksesta ja sen jäsenten aktiivisuudesta, innostuneisuudesta, osaamisesta ja monipuolisesta tahattoman lapsettomuuden kokemuksesta. Lähden tämän joukon kanssa hyvillä mielin vuoteen 2024, kiittää Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio.

Simpukan hallitus kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa strategisten tavoitteiden linjaaminen, jäsenyyttä koskevat asiat sekä varojen ja omaisuuden hoito. Hallitus esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Kevät- ja syyskokoukseen ovat kaikki jäsenet tervetulleita.

Kysely tuo tietoa sijaissynnytystarpeesta

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus pysyi 30 eurossa. Kannatusjäsenmaksu pysyi 15 eurossa. Syyskokouksessa hyväksyttiin myös talousarvio vuodelle 2024. 

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Vuoden 2024 teemana on Tahattomasti lapsettomana Suomessa. 

Vuonna 2024 vaikutetaan lainsäädäntötyöhön ja tuotetaan tietoa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimiseksi Suomessa. Keväällä toteutetaan sijaissynnytyskysely, jonka tuloksia hyödynnetään vaikuttamistyössä. 

Toiminnan painopistealueita ovat muun muassa monipuolinen vertaistuki verkossa ja kasvokkain sekä vertaistuellisen tiedon tuottaminen muun muassa verkkoluentojen, uutiskirjeiden ja Simpukka-lehden muodossa.

Vuonna 2024 tuotetaan tietoa keskenmenojen hoitopolun parantamiseksi sekä psykososiaalisen tuen tarpeesta ja merkityksestä lapsettomuushoitojen aikana. Työpöydällä ovat myös vaikuttamistyö tasa-arvon vahvistamiseksi lapsiperheellisten ja lapsettomien välille sekä hedelmällisyystietoisuuden lisääminen.

Vuoden aikana koulutetaan pyynnöstä ammattilaisia, tavataan lapsettomuusklinikoiden henkilökuntaa ja valvotaan hedelmöityshoitojen saatavuutta.

Viestintäkampanjat lisäävät tietoisuutta

Vuoden aikana vahvistetaan lapsettomuustietoisuutta viestintäkampanjoiden avulla. Kohderyhmiä osallistetaan mukaan vaikuttamistyöhön ja viestintään. 

Aprillipäivänä 1. huhtikuuta Simpukka tuo vahvasti esille ajatusta raskaudella pilailun satuttavuudesta. Lapsettomien Simpukka-viikolla 6.–12. toukokuuta tuodaan esille tahatonta lapsettomuutta ilmiönä ja kokemuksena. Viikon aikana järjestetään verkkoluentoja, vertaistapaamisia, somekampanja ja Lapsettomien lauantain verkkotapahtuma. Vuonna 1994 ensimmäistä kertaa järjestetty Lapsettomien lauantai täyttää 30 vuotta. 

Syksyn päätapahtumina ovat keskenmenon kokeneiden päivä 15.10. sekä marraskuun ensimmäisellä viikolla vietettävä miesten viikko, parisuhdeviikko ja European Fertility Week.  

Simpukka kerää vuoden aikana lapsettomuustarinoita, jotka kuvaavat tahatonta lapsettomuutta yhteiskunnassa. Ohjeistus tarinoiden kirjoittamiseen löytyy Simpukan verkkosivuilta: Tarinoita lapsettomuudesta. 

Tutustu vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan Simpukan verkkosivuilla: Simpukan toimintasuunnitelma 2024.

Visio: tunnistettu tahattoman lapsettomuuden asiantuntuntija

Simpukka on yhdenvertaisesti kaikkien lapsettomuutta kokevien yhdistys, johon jokainen kokee kuuluvansa ja jossa tulee kohdatuksi ja tuetuksi. Me teemme työtä, jotta kaikilla lasta toivovilla on mahdollisuus lapsiperheellistyä, ja jotta jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko hänellä lasta tai ei.

Simpukan strategiakauden 2023–2026 neljä tavoitetta ovat:

  1. Tahatonta lapsettomuutta kokevat saavat tarvitsemaansa tukea ja tietoa oikea-aikaisesti. 
  2. Simpukka on vahva vaikuttaja ja edunvalvoja. 
  3. Lapsiperheellistymisen mahdollisuudet ovat yhdenvertaiset. 
  4. Simpukka on kokoaan suurempi inhimillinen asiantuntija.

Tutustu strategiaan Simpukan verkkosivuilla: Simpukan strategia 2023–2026.