Ei-kaupallinen sijaissynnytys tulee sallia Suomessa. Simpukan logo.

Simpukka ry: Sijaissynnytys tulee sallia

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry tekee vaikuttamistyötä sijaissynnytyksen sallimiseksi Suomessa. Sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot ovat Suomessa kiellettyjä hedelmöityshoitolain nojalla. 

Ei-kaupallinen sijaissynnytys voisi auttaa lapsiperheellistymistoiveessa muun muassa itsellisiä miehiä, miespareja, kohduttomana syntyneitä, kohdunpoiston läpikäyneitä, transtaustaisia henkilöitä sekä toistuvia keskenmenoja kokevia. Simpukka tukee kaikkien yhdenvertaisen lapsitoiveen mahdollistumista.

Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa

Oikeusministeriö julkaisi keväällä 2023 selvityksen ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa. Lue täältä selvitys: Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa.

Sijaissynnytys on mahdollista toteuttaa Suomessa

Simpukka ja Sateenkaariperheet antoivat yhdessä lausunnon asiasta 29.5.2023. Järjestöt kiittävät, että on hienoa, että sijaissynnytyksen sääntelystä on nyt olemassa tuore selvitys. Järjestöjen mukaan Suomessa tulee olla yhdenvertaiset lapsiperheellistymisen mahdollisuudet kaikille lasta toivoville. Sijaissynnytysjärjestelyjen sääntely tukisi yhdenvertaisia lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia Suomessa.

Selvityksessä on erityisen kiitettävää laaja kansainvälinen selvitys sekä se, että se sisältää konkreettisia suuntaviivoja joskus toivottavasti alkavan lainsäädäntötyön pohjaksi. Simpukka ja Sateenkaariperheet kiittävät myös järjestöjen aiheesta tekemän valmistelutyön huomioimista.

Järjestöt nostivat selvityksestä esille erityisesti kolme asiaa: 

  1. Alkion geneettistä yhteyttä jompaankumpaan vanhempaan ei tule vaatia ei-kaupallisessa sijaissynnytyksessä. Suomessa tehtävissä lahjasoluhoidoissa geneettistä yhteyttä ei vaadita. Hyvä vanhemmuus tai lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde ei perustu genetiikkaan.
  2. Vaatimus sijaissynnyttäjän löytymisestä aiottujen vanhempien lähipiiristä sotii yhdenvertaisuutta vastaan. Tämä pienentää sijaissynnyttäjien löytymisen mahdollisuutta.
  3. Ei pidä missään nimessä säätää, että sijaissynnyttäjän pitäisi olla aiotun äidin läheinen. Näin rajaamalla itsellinen mies tai miespari ei voisi edes teoriassa tulla vanhemmaksi sijaissynnytysjärjestelyn avulla.

Lue täältä lausunto: Lausunto oikeusministeriölle sijaissynnytysselvityksestä.

Simpukan tietopaketti: sijaissynnytys

Simpukan verkkosivuille kasatusta sijaissynnytyksen tietopankista löydät linkkejä selvityksiin, lausuntoihin ja kannanottoihin. Sivulle on kerätty myös Suomessa julkaistuja lehtiartikkeleja sijaissynnytyksestä.

Lue täältä: Simpukan tietopaketti sijaissynnytyksestä.