Solita Oy: sairausajan palkkaa lapsettomuushoitojen ajalta. Simpukan logo.

Sairausajan palkka lapsettomuushoitojen ajalta: työnantaja viestii TESsissä arvopohjaansa

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry pitää lapsettomuushoitojen nostamista Solita Oy:n työehtosopimukseen ilahduttavana ja tärkeänä asiana. Kyseessä on lyhyellä aikavälillä kolmas Simpukan tietoon tullut lapsettomuushoitojen huomioiminen TESissä. 

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solitan tuoreeseen yrityskohtaiseen työehtosopimukseen (TES) sisältyy palkanmaksu lapsettomuushoitojen poissaolojen ajalta. 

TESin mukaan sairausajalta maksetaan palkka edellyttäen, että työntekijä on sairauden, tapaturman, lapsettomuushoidon tai sukupuolenkorjaushoidon vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä hän ole aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

– Yhteisömme on ollut perhekeskeinen työpaikka, ja etumme ovat olleet kilpailukykyiset jo aiemminkin, mistä kertoo hyvä työtyytyväisyys sekä uusien työntekijöidemme ja työhakemusten jatkuvasti kasvava määrä. Haluamme olla edelläkävijä siinä, miten työnantaja voi tukea eri elämäntilanteita ja esimerkiksi erilaisia perheitä. Olen iloinen, että löysimme neuvotteluissa lisää kulmia esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamiseen sekä adoptiovanhemmuuden, sukupuolen korjausprosessin ja lapsettomuushoitojen tukemiseen, kertoo Solita Oy:n Suomen henkilöstöjohtaja Terhi Jaakonsaari yhtiön 8.8.2023 julkaisemassa tiedotteessa.

Solitan ensimmäinen yrityskohtainen työehtosopimus koostettiin yhdessä työntekijöiden ja etujärjestöjen kanssa keväällä 2023 ja se astui voimaan 1.8.2023. Solita työllistää noin 1700 ohjelmistokehityksen, data-analytiikan ja tekoälyn, pilvi- ja integraatiopalvelujen sekä konsultoinnin osaajaa kuudessa maassa. Suomessa Solitalla on toimipisteet yhdeksällä paikkakunnalla.

Työnantajan ymmärrys tärkeää

Tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaation Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio pitää lapsettomuushoitojen nostamista työehtosopimukseen erittäin merkittävänä asiana. On hienoa, että työnantaja viestii jo työehtosopimuksen kautta arvopohjaansa. Suuntaus on ilahduttava. 

–  Tahaton lapsettomuus on kriisi, jossa vuorottelevat tunteet toivosta suruun ja pettymykseen. Tutkimuksemme mukaan tahattomasti lapsettomat kokevat työelämässä syrjintää sekä lapsettomuuden että lapsettomuushoidoissa käymisen vuoksi. Lapsettomuushoitojen läpikäyminen on usein erittäin raskas prosessi henkisesti ja fyysisesti. Kuormitusta lisää tarkasti ajoitettujen hoitojen usein hankalasti työelämään sopivat aikataulut. Työnantajan ymmärrys ja joustavuus ovat ensisijaisen tärkeitä työntekijän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, sanoo Savio.

Savion mukaan Solita Oy:n TES on erinomainen esimerkki perhemyönteisestä työnantajasta. TESissä linjataan, että työntekijälle pyritään järjestämään enintään kahden päivän palkallinen poissaolo työstä, mikäli hänen välitön läsnäolonsa on välttämätön hänen lähiomaista kohdanneesta sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Lähiomaisella tarkoitetaan kumppania, oman ja kumppanin vanhempia, isovanhempia, lapsia, lapsenlapsia ja sisaruksia. 

– On hienoa, että TESissä huomioidaan erilaiset perhetilanteet kuten lapsettomat perheet ja uusperheet. Iloitsemme myös linjauksesta maksaa synnyttävälle vanhemmalle ja lapsen toiselle vanhemmalle palkkaa yhtä pitkään vanhempainvapaan ajalta. Sillä, onko vanhempi lapsen biologinen vai adoptiovanhempi tai etä- vai lähivanhempi, ei ole merkitystä. Tämä on merkittävä kädenojennus myös esimerkiksi lapsiperheellistyneille naispareille. 

Gofore ja Suomen kansallisteatteri

Kyseessä on lyhyellä aikavälillä jo neljäs Lapsettomien yhdistys Simpukan tietoon tullut lapsettomuushoitojen huomioiminen TESissä. 

Digitaalisten palveluiden ja kokonaisuuksien asiantuntijaorganisaatio Siili Solutionsin yrityskohtaiseen TESiin linjattiin 1.4.2023 lapsettomuushoitoihin osallistumisen korvaus. Kyseessä on kotimainen yritys, jolla on toimintaa myös Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Vuonna 2022 palkanmaksu lapsettomuushoitojen ajalta linjattiin digitaalisen muutoksen asiantuntijayhtiö Gofore Oyj:n ja Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevien TESissä

Simpukan sivuilla työelämäpaketti

Simpukka on mielellään mukana työelämään liittyvässä yhteistyössä tuomassa asiantuntijanäkemystä sekä viestiä tahatonta lapsettomuutta kokeneilta. Simpukan työelämäsivuilta löytyy lisätietoa muun muassa sairauslomakäytännöistä.

Tekstiä on päivitetty 11.8.2023 lisäämällä Siili Solutionsin TES.