hedelmällisyystietous

Tunnetko hedelmällisyysfaktat? Vastaa kyselyyn ja auta kehittämään Simpukan toimintaa

Tunnetko hedelmällisyyteen liittyvät faktat? Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään Lapsettomien yhdistys Simpukan työtä!

Turun ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava Emma Heikkinen (terveydenhoitaja AMK, YAMK-opiskelija) tutkii opinnäytetyössään hedelmällisyystietoisuutta.

Heikkisen opinnäytetyön tavoitteena on mahdollistaa parempi tuki, apu, neuvonta ja tietämys lasta toivoville ja tahattomasti lapsettomille. Neuvonnassa keskitytään muun muassa hedelmällisyyteen ja lapsettomuuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Vastaa lyhyeen kyselyyn

Vastaamalla lyhyeen kyselyyn autat tuomaan esille lasta toivovien ja tahattomasti lapsettomien käsityksiä ja tietämystä hedelmällisyyteen vaikuttavista tekijöistä ja lapsettomuuden syistä.

Kyselyyn vastataan anonyyminä. Kyselyn tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa tuloksista. Tutkimuksen tekijä huolehtii aineiston tietoturvallisesta säilyttämisestä. Pääsy aineistoon on ainoastaan hänellä. Tutkimuksen valmistuttua aineisto hävitetään kyselyohjelmasta.

Lapsettomien yhdistys Simpukka saa kyselyn anonyymit tulokset käyttöönsä yhdistyksen työn kehittämistä varten. Tulokset tulevat julkisesti nähtäville opinnäytetyön julkaisemisen yhteydessä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Kysely sulkeutuu 24.3.2024.

Opinnäytekyselyn saatekirje

Lue täältä Emma Heikkisen opinnäytetyön kyselyn saatekirje.